Archiv novinek 2010/2011

 • 2. 9. 2011 - UČEBNY pro ústní maturitní zkoušky v září 2011: č. 475 - třídy DPO3C, DPT3, DPO3D, SPD3, č. 476 - DPD3, PO2, DPE3, DPO3A, DPO3B (1. patro za sekretariátem LIVY).

 

 • 30. 8. 2011 - V rozpisu ústních maturitních zkoušek tř. SPD3 došlo ke změnám. Společné zahájení je ve 14,45 hod. - čtvrtek 8. 9. 2011. Ostatní třídy beze změn - viz níže.

 

          ROZPISY PODZIMNÍCH ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

          POZVÁNKY k písemným zkouškám státní části maturitní zkoušky si prosím vyzvedávejte v sekretariátu školy

          od pondělí 22. 8. nejpozději do dne konání ústní části MZ.

 

 

                        ROZPISY PODZIMNÍCH ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

 

 • 30. 6. 2011 - TERMÍN PRO OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU (doklasifikace) K UZAVŘENÍ ROČNÍKU za školní rok 2010/2011: po dohodě s vyučujícím do 31. 8. 2011. Ze závažných důvodů nejpozději do 30. 9. 2011. Protokoly o zkouškách odevzdejte prosím nejpozději 30. 9. 2011 v sekretariátu školy.

 

 • 30. 6. 2011 - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLY: V době letních prázdnin bude škola uzavřena od 11. - 22. 7. a od 8. - 12. 8. a dne 19. 8. 2011. V ostatních dnech je sekretariát školy otevřen pro veřejnost od 8 - 13 hod. Za vzniklé potíže se omlouváme. V případě potřeby nás můžete kontaktovat e-mailem či na č. t. 602 476 504.

          Od 22. 8. bude sekretariát otevřen od 8 - 15 hod.

          HEZKÉ PRÁZDNINY Cool

 

 

 •  29. 6. 2011 - Dnes byly zveřejněny sady zkušebních testů a jejich řešení z jarních maturitních zkoušek 2011. Naleznete je zde.

          Tip pro přípravu k podzimním MZ 2011: vyzkoušejte si i sadu pro žáky s PUP (specifickými poruchani učení),

          která obsahuje jiné, ale náročností srovnatelné úlohy.

 

 • 29. 6. 2011 - V sekretariátu školy jsou připraveny KOPIE PŘIHLÁŠEK K PODZIMNÍM MATURITNÍM ZKOUŠKÁM k převzetí proti podpisu. Vyzvednout si je maturanti mohou dne 30. 6. do 15,30 hod. anebo po 15. srpnu spolu s pozvánkami od Cermatu k písemným maturitním zkouškám.

          Předběžné termíny konání podzimních maturitních zkoušek: ústní zkoušky proběhnou od 6. do 14. 9. 2011,

          didaktické testy a písemné práce od 15. 9. 2011.

          Přesný harmonogram bude zveřejněn po 15. 8. 2011. Po tomto datu budou na našich webových stránkách

          také maturanti vyzváni, aby si vyzvedli pozvánky od Cermatu.

 

 • 20. 6. 2011 - Dnes byla předána maturitní vysvědčení. Všem úspěšným maturantům blahopřejeme. Obzvláště pak sedmi studentům, kteří prospěli s vyznamenáním. Těm, kteří zkazili některou část maturitní zkoušky, přejeme úspěch při podzimních maturitních zkouškách. Podrobné informace k jejich průběhu budou zveřejněny po 15. srpnu 2011 na našem webu.

  

 • 16. 6. 2011 - INFORMACE K VÝSLEDKŮM MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2011 - pokud jste si dosud nestihli zavolat o výsledky, na č.t. 602 476 504 Vám dnes sdělím informace do 22,00 hod. Zítra v pátek 17. 6. mezi 8,30 a 12,30 hod.                                                           ŘŠ 

  

 • 15. 6. 2011 - NEPŘEHLÉDNĚTE! Na základě informace z Cermatu, který plánuje zpřístupnění výsledků maturitních zkoušek 2011 škole na 16. 6. 2011, maturantům ve čtvrtek 16. 6. od 12,00 do 16,30 hod. podáme informaci o jejich výsledcích. Č.t. 476 107 099 (602 476 504) nebo při osobní návštěvě školy. Termín a čas předání protokolů o výsledcích státní části maturitních zkoušek a maturitních vysvědčení 20. 6. 2011 zůstává stejný. Časy a termíny prosím respektujte.

 

 • 14. 6. 2011 - PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K PODZIMNÍM ŘÁDNÝM A OPRAVNÝM MATURITNÍM ZKOUŠKÁM:

          V pondělí dne 20. 6. 2011 Cermat zpřístupní školám předvyplněné přihlášky pro jednotlivé žáky k podzimním

          MZ.

          Tyto přihlášky budou 20. 6. 2011 odpoledne pro žáky připraveny sekretariátem školy ke kontrole a podpisu.

          Poslední možný termín pro podání přihlášky žákem k podzimním MZ je pátek 24. 6. 2011Tento termín je

           závazný pro podání přihlášky k řádným i opravným podzimním MZ.

           Více informací k MZ v podzimním termínu naleznete zde.

 

 • 6. 6. 2011 - PŘEDÁNÍ PROTOKOLŮ O VÝSLEDCÍCH STÁTNÍ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ - pondělí 20. 6. 2011 ve 14,00 hod. - třídní učitelé (dálkové studium). Třída PO2 (denní studium) - pondělí 20. 6. 2011 ve 12,00 hod. - třídní učitelka. 

  Maturitní zkoušky 2011

           

 • 1. 6. 2011 - V týdnu od 30. 5. 2011 do 3. 6. 2011 probíhají didaktické testy a písemné práce státní části maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického, německého a ruského jazyka. Několik fotografií si můžete prohlédnout zde.

 

 • 27. 5. 2011 - Dnes skončily ústní maturitní zkoušky státní a profilové části MZ 2011.

MZ PO2MZ PO2MZ PO2MZ PO2

  

Blahopřejeme všem úspěšným maturantkám a maturantům denního a dálkového studia a držíme palce do státních didaktických testů a písemných prací, které začínají v pondělí 30. 5. 2011 podle jednotného zkušebního schématu MŠMT.


 • 19. 5. 2011 - INFORMACE KE SPOLEČNÉ (STÁTNÍ) ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2011 - DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE (30. 5. - 3. 6. 2011)

           JMENNÉ SEZNAMY ŽÁKŮ V UČEBNĚ - soubor je ve formátu PDF a je rozsáhlý (70 stran).   

          Je řazen :

          ANJ - DT, PP (2 učebny)

          CJL - DT, PP (9 učeben)

          MAT - DT (5 učeben)

          NEJ - DT, PP (1 učebna)

          RUJ - DT, PP (3 učebny)

          Maturanti postupují podle pozvánek, které obdrželi při společném zahájení ústních maturitních zkoušek. Čísla

          učeben jsou pouze orientační, konkrétní učebny budou zveřejněny v den konání DT a PP na nástěnce školy ve

          vestibulu školy a před sekretariátem LIVY a na učebnách.

          Jmenné seznamy jsou podle stavu přihlášených z listopadu 2010. Příslušné zkoušky konají pouze ti studenti, 

          kteří je mají právo konat.

 

 • 3. 5. 2011 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2011 SPOLEČNÉ (STÁTNÍ) A PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI: 

          Denní studium: obor Podnikání - třída PO2 (uč. 342)

          Dálkové studium: obor Podnikání - třídy DPO3A (uč. 506), DPO3B (uč. 506), DPO3C (uč. 502), DPO3D (uč.

                                          502)

                                          obor Provozní technika - třída DPT3 (uč. 502)

                                          obor Dopravní provoz - třída DPD3 (uč. 506)

                                          obor Provozní elektrotechnika - třída DPE3 (uč. 604)

                                          obor Stavební provoz - třída SPD3 (uč. 604)

           Přeji všem maturantkám a maturantům úspěšné dokončení studia a také trochu štěstí při losování.

                                                                                                                                                                   A. Linková

 

 

 • 7. 4. 2011 - Velikonoční prázdninyVELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadají na 21. - 25. 4. 2011. Přejeme příjemné prožití svátků.

           Prosíme studenty dálkového studia, aby sledovali úpravy rozvrhů související s Velikonocemi (čtvrteční i

           pondělní třídy).

 

 • 18. 3. 2011 - TERMÍN praktických zkoušek z odborných předmětů profilové části MZ

                                        2011 - 18. 4. 2011. Podrobnosti naleznete zde.

 

 • 18. 3. 2011 - TERMÍN nepovinných zkoušek profilové části MZ 2011 pro tř. DPO3D -

                                       19. 4. 2011. Podrobnosti naleznete zde

 

 • 16. 3. 2011 - SEZNAMY LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2011 - připomínáme letošním maturantům tříd denního a dálkového studia PO2, DPO3A, DPO3B, DPO3C, DPO3D, DPT3, DPD3, DPE3 A SPD3, že se blíží termín - 31. 3. 2011 - pro odevzdání vlastních seznamů 20 literárních děl k ústní maturitní zkoušce z CJL. S kritérii jeho sestavení Vás seznámili učitelé CJL. Pokud žák svůj seznam neodevzdá, losuje si u maturitní zkoušky z celého seznamu všech literárních děl.

 

 • 12. 3. 2011 - Maturitní ples třídy PO2

            Velké poděkování studentům třídy PO2 a třídní učitelce za přípravu 17. maturitního plesu LIVY. Neměl chybu.

 

 

 • 7. 3. 2011 - TERMÍN PRO VYKONÁNÍ ZKOUŠEK V NÁHRADNÍM TERMÍNU za 1. pololetí šk. roku 2010/2011 v případě neklasifikace: po dohodě s vyučujícím do 31. 3. 2011.

   

 • 24. 2. 2011 - Plakát                               
 •  
 •  
 •   
 •  
 •      Vstupenky na 17. maturitní ples S SOU LIVA Most si
 •      můžete zakoupit v kabinetě č. 338 u Ing.  Harantové a Ing.
 •      Scholzové v týdnu od 7. - 11. 3. 2011.
 •  
 •  
 •  
 •      Cena vstupenky (přízemí): 200,- Kč
 •      
 •     
 •      Do 24,00 hod. lze využít i všechny bowlingové dráhy.

     

      Srdečně Vás zve třída PO2 

          

 • 24. 2. 2011 - JARNÍ PRÁZDNINY (okres Most) připadají na 28. 2. - 6. 3. 2011. Smile

 

 • 7. 2. 2011 - POZOR! Změna rozvrhu pro tř. VSP2 a DPS3 ve čtvrtek 10. 2. 2011.

 

 • 25. 1. 2011 - JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY připadají na pátek 4. 2. 2011.

 

 • 15. 1. 2011Projekt Šance

 

           Dokaž si, že umíš.

           Co vím o nové maturitě.

     

 

 • 12. 1. 2011 - PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ  

Logo Ústecký krajNaše škola byla zařazena do Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji - "Příspěvek na dojíždění 2010 / 2011". Ústecký kraj tak ze svého rozpočtu přispívá žákům denního studia s bydlištěm mimo Most, kde sídlí naše škola, na dopravu.

Směrnice k čerpání příspěvku žáky zde.

Z rozhodnutí vedení školy bude příspěvek na dojíždění poskytován za obdobných podmínek od školního roku 2011 / 2012 i žákům dojíždějícím z jiných krajů, a to z prostředků školy.

 

 

 • 3. 1. 2011 - POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA pro třídy denního a dálkového studia k uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2010/2011 se koná 24. 1. 2011.

              

 

 • Vánoční prázdniny14. 12. 2010 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - od 23. 12. 2010 do 2. 1. 2011

          Pohodové vánoční svátky a úspěšný nový rok všem studentkám a studentům naší školy, kolegyním a

          kolegům, přátelům a známým přejí

A. Linková a I. Hrodek

 

 • 29. 11. 2010 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - prosíme studenty maturitních tříd DPO3A, DPO3B, DPO3C, DPO3D, DPD3, DPT3. DPE3 a SPD3, kterým nemohla být v uplynulých dnech předána kopie jejich přihlášky k maturitní zkoušce při výuce, aby si ji vyzvedli ve čtvrtek 2. 12. a v pondělí 6. 12. 2010 v sekretariátu školy.

           Děkujeme.

 

 • 26. 11. 2010 - 17. MATURITNÍ PLES - připravuje třída PO2 spolu se svou třídní učitelkou na 11. 3. 2011, areál Benedikt BOWLING, od 19,00 hod. 

 

 •  25. 11. 2010 - TŘÍDNÍ SCHŮZKY

            Třídní schůzky pro třídy PO1 a PO2 proběhnou v pondělí 6. 12. 2010 od 16,30 hod. v učebně č. 346.

           Program: 1. nová maturita, 2. výsledky maturitní generálky z října t. r., 3. studijní výsledky v 1. čtvrtletí, 4. dotazy,

           různé. 

  

 • 22. 11. 2010 - ŘÁDNÉ A OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

           TERMÍNY:

           Opravná písemná práce z českého jazyka a literatury: 16. 12. 2010 ve 12,00 hod.

           Opravná praktická písemná zkouška z odborných předmětů: 20. 12. 2010 ve 12,00 hod.

           Opravná ústní maturitní zkouška: 11. 1. a 12. 1. 2011 ve 12,00 hod.

           Řádná ústní maturitní zkouška: 11. 1. 2011 ve 12,00 hod.

           Povinností studenta je se v termínu do 10. 12. 2010 ke zkoušce písemně přihlásit (stačí e-mail).

           Bez přihlášení nelze zkoušku konat.  

     

 

 • 12. 11. 2010 - Na STŘEDU 8. 12. 2010 připravujeme JEDNODENNÍ ZÁJEZD pro žáky denního studia DO VÁNOČNÍCH DRÁŽĎAN. Nabízíme 14 volných míst studentům dálkového studia za cenu 100,-Kč/os. Platba a info v sekretariátu školy.

           Program zájezdu.

           Přijímání přihlášek ukončeno 3. 12. 2010.

 

 

           Termín: 15. 11. 2010 (tento termín je závazný pro studenty závěrečných ročníků denního i dálkového studia)

           STUDENTSKÝ PRŮVODCE PŘIHLAŠOVÁNÍM.

 

  

  

 

 • 21. 10. 2010 proběhl seminář pro žáky denního studia "Za zkušenostmi do světa" organizovaný fi Europe Direct Most.

 

           logo

 

          Ve dnech 11. 10. až 13. 10. 2010 se žáci denního studia třídy PO2 zúčastnili generální pilotáže nové maturitní

          zkoušky. 

          Zaslouží si pochvalu za zodpovědný přístup a 100% účast na všech povinných i nepovinných zkouškách.

  

           Dokaž si, že umíš.

           Co vím o nové maturitě.

           (soutěž MŠMT a CERMATU K maturitě s novým notebookem)

 

 • 16. 9. 2010 se žáci denního studia zúčastnili semináře "Rozhoduj o Evropě: Model EU", který proběhl pod záštitou fi Europe Direct v prostorách  VŠFS Most. (fotky)

 

 • Informační systém absolvent

 

 

 

 
Aktuality

Obory pro školní rok 2018 / 2019

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna telefonního čísla

od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

... ~ ...

Přípravné kurzy ke státním MZ

Předběžné přihlášky přijímáme v prosinci 2017. Připravujeme kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2017/2018

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet