Archiv novinek 2012 / 2013

 

 

 

 • 2. 9. 2013 - Rozpisy ústních maturitních zkoušek v podzimním termínu 2013 pro třídy DPS 5, DPO 3A a SPE 3 naleznete zde. Praktická maturitní zkouška z UCT pro DPO 3A a DPS 5 se bude konat 9. 9. od 8,00 hod. v uč. 475 1. patro. Všem dotčeným maturantům byly dnes odeslány e-mailem pozvánky. V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy. 

 

 

 • 14. 8. 2013 - Upřesnění termínů podzimních maturitních zkoušek 2013

DT a PP: Místo konání (spádová škola): Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o., Čsl. armády 1530/29

Po 2. 9. 2013 DT MAT od 12:00 hod.

Út 3. 9. 2013 DT ANJ od 8:00 hod., PP ANJ od 12:00 hod.

St 4. 9. 2013 DT ČJL od 8:00 hod., PP ČJL od 11:00 hod.

Čt 5. 9. 2013 PP NEJ od 12:00 hod.

Praktická MZ z odborných předmětů: 9. 9. 2013 (DPO 3A, DPS 5)

Ústní MZ: 12. 9. 2013 (DPS 5), 17. 9. (DPO 3A, SPE 3)

 

Podrobné školní informace zde.

Jednotné zkušební schéma podzim 2013 (Cermat)

JZS pro podzim 2013 podrobné schéma (Cermat)

Informace pro žáky k písemným zkouškám (Cermat)

 

Hodně štěstí! 

 

 •   HEZKÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ!

 

          Prázdninová pracovní doba: Pondělí až čtvrtek: 8.00 - 13,00 hod., pátek: 8.00 - 12,00 hod. po celé prázdniny,

          kromě 22. - 26. 7. a 5. - 16. 8. 2013, kdy je sekretariát mimo provoz. Od 26. 8. 2013 obvyklá pracovní doba.

 

 • 28. 6. 2013 - Zahájení školního roku 2013/2014

 

DENNÍ STUDIUM: obor PODNIKÁNÍ - pondělí 2. 9. 2013  v 10,00 hod., učebna č. 346 v přízemí

 

NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA:

Obor pětiletého studia EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ začíná ve čtvrtek 5. 9. 2013 ve 14.00 hod.

Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ a PROVOZNÍ TECHNIKA začínají v pondělí 9. 9. 2013 ve 14,00 hod.                 

Pokud se nebudete moci dostavit k zahájení studia, informujte nás, prosím, písemně/telefonicky/e-mailem.

 

VYŠŠÍ ROČNÍKY:         

Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 5. 9. 2013 ve 14.00 hod.

Pondělní třídy dálkového studia začínají 9. 9. 2013 ve 14.00 hod.

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku:po dohodě s vyučujícím 26. 8. - 30. 8. 2013.

Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy. Klasifikace za předchozí ročník musí být uzavřena (ve výjimečných případech) nejpozději do 30. 9. 2013, žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník.

 

 • 25. 6. 2013 - Podávání přihlášek k podzimnímu termínu MZ 2013 bylo dnes ukončeno. Všichni přihlášení maturanti obdrží e-mailem výpis z přihlášky a protokol o jeho kontrole. Tento protokol, vytištěný a podepsaný, musí osobně/poštou doručit zpět do školy, nejpozději do 4. 7. 2013.

 

 • 25. 6. 2013 - Ročníková vysvědčení pro třídy dálkového studia DPO 1A, DPO 1B, EPT 1, VSČ 1, DPO 2A, DPO 2B, PDD 2, VSČ 2, EPD 3 a VSP 4 jsou připravena k vyzvednutí v sekretariátu školy ve čtvrtek 27. 6. 2013 od 14 do 16,30 hod. a v pátek 28. 6. od 9 do 12,00 hod. Nevyzvednutá vysvědčení budou předána třídními učiteli při zahájení šk. roku 2013/2014. 

 

 • 21. 6. 2013 - KDY BUDOU NA PODZIM 2013 MATURITY?

           DT a PP (CJL, MAT, NEJ) - 2. - 6. 9. 2013. Spádovou školou pro DT a PP je Podkrušnohorské gymnázium,

           Most.

           Praktická MZ z odborných předmětů - 9. 9. 2013 (DPO 3A, DPS 5)

           Ústní MZ - 12. 9. 2013 (DPS 5), 17. 9. (DPO 3A, SPE 3)

           Více zde.

 

 • 17. 6. 2013 - Aktualizace termínů předávání maturitních vysvědčení, protokolů o výsledcích společné části a podávání přihlášek k podzimnímu termínu MZ

          
           Protokoly o výsledcích společné části MZ byly již Cermatem uvolněny.

           Maturitní vysvědčení a protokol si tedy maturanti mohou vyzvedávat v sekretariátu při jedné návštěvě školy.

           Přihlášky k podzimnímu termínu MZ (předvyplněné) lze také podávat v sekretariátu školy a zároveň si

           vyzvednout protokol z jara. POZOR! Přihlášky k náhradním/opravným zkouškám na podzimní termín MZ je

           možno podávat do 25. 6. 2013. Úterý 25. 6. 2013 je poslední den pro podání přihlášky, poté bude databáze

           uzavřena a na pozdě podané přihlášky nelze brát zřetel.Tyto termíny platí i pro maturanty z předchozích let.

           K náhradní/opravné ústní MZ z českého jazyka a literatury maturant spolu s přihláškou odevzdá nový seznam

           četby.

           Základní informace k podzimnímu termínu MZ naleznete zde. Tyto budou v průběhu prázdnin a září 2013

           postupně doplňovány dle dostupných informací.

 

 • 13. 6. 2013 - INFORMAČNÍ SCHŮZKA se žáky a rodiči žáků DENNÍHO nástavbového studia oboru Podnikání od roku 2013/2014 se bude konat v úterý 25. 6. 2013 v učebně č. 346 (přízemí budovy školy) od 14,30 hod. S sebou vezměte výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

           Pozvánka.

 

             TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do 25. 6. 2013!

 

 • 7. 6. 2013 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY! ZMĚNA TERMÍNU PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A PROTOKOLŮ!

Vzhledem k tomu, že byl z důvodu povodní prodloužen termín konání maturitních zkoušek v postižených školách, budou protokoly o výsledcích společné části MZ k dispozici až od 24. 6. 2013. Z tohoto důvodu ruším dohodnutý termín společného předávání maturitních vysvědčení a protokolů dne 17. 6. 2013 třídními učiteli.

Maturitní vysvědčení si můžete vyzvedávat v sekretariátu školy od úterý 11. 6. 2013, protokoly pak dodatečně od 24. 6. do 28. 6. 2013. Oba dokumenty si samozřejmě můžete vyzvednout i najednou od 24. 6. 2013.

Přihlášky k náhradním/opravným zkouškám na podzimní termín MZ je také možno podávat od úterý 11. 6. 2013 do 25. 6. 2013. Úterý 25. 6. 2013 je poslední den pro podání přihlášky, poté bude databáze uzavřena a na pozdě podané přihlášky nelze brát zřetel.Tyto termíny platí i pro maturanty z předchozích let. K náhradní/opravné ústní MZ z českého jazyka a literatury maturant spolu s přihláškou odevzdá nový seznam četby.

Základní informace k podzimnímu termínu MZ naleznete zde. Tyto budou v průběhu prázdnin a září 2013 postupně doplňovány dle dostupných informací.

                                                                                                                                                                                                                            A. Linková, ŘŠ

 

 • 2. 6. 2013 - Uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2012/2013:

           čtvrteční třídy dálkového studia: do 20. 6. 2013

           pondělní třídy dálkového studia: do 24. 6. 2013

           Vysvědčení budou připravena k vyzvednutí v sekretariátu školy ve čtvrtek 27. 6. 2013 od 14 do 16,30 hod. a v

           pátek 28. 6. od 9 do 12,00 hod. Nevyzvednutá vysvědčení budou předána třídními učiteli při zahájení šk. roku

           2013/2014. 

 

Ústní MZ jaro 2013

 


  

 

 

 • 3. 5. 2013 - Ústní maturitní zkoušky jaro 2013 - rozpisy pro jednotlivé třídy:

           DPO 3A

           DPO 3B

           DPS 5

           PDD 3

           SPE 3

 

 • 27. 5. 2013 - Informace o výsledcích PP z cizích jazyků pro tř. DPO 3A, DPS 5 a SPE 3: písemné práce z ANJ a RUJ napsali všichni maturanti všech těchto tříd úspěšně. Kvůli PP z NEJ si zavolejte na 602 476 504.

 

 • 23. 5. 2013 - Informace pro tř. DPO 3B - výsledky písemných prací z NEJ a RUJ jsou známy a sdělíme Vám je na č. t. 602 476 504. Výsledky PP z cizích jazyků pro třídy DPO 3A, SPE 3 a DPS 5 dosud nejsou k dispozici.

 

 

 • 20. 5. 2013 - Informace pro tř. PDD 3 - písemné práce z ANJ a RUJ všichni maturanti napsali úspěšně. Výsledky PP z cizích jazyků pro ostatní třídy dosud nejsou k dispozici.

 

 

 • 14. 5. 2013 - VÝSLEDKY DT A PP MZ JARO 2013

Výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury

Jsou známy od 10. 5. 2013. Maturantům budou sděleny na č. t. 602 476 504.

Výsledky didaktických testů

Výsledky didaktických testů společné části MZ obdrží žáci od ředitelky školy nejpozději 16. května. Škola obdrží výsledky o den dříve, tedy 15. května. Maturanti je obdrží mailem.

Správná řešení DT

Budou dostupná na webu nové maturity od 14. 5. 2013.

Výsledky písemných prací z cizích jazyků

Budou ředitelce školy předány Cermatem nejpozději do začátku ústních maturitních zkoušek příslušné třídy. Maturantům budou sděleny na č. t. 602 476 504 nejdříve den předem. Případný dřívější termín bude upřesněn na webu školy.

Nejpozději do 5. června 2013: Žádosti o přezkum

Žádost o přezkum výsledku didaktického testu SČ MZ se zasílá na MŠMT. Žádost o přezkum profilových zkoušek nebo ústních zkoušek a písemných prací společné části MZ se zasílá krajskému úřadu.

 

 • 10. 5. 2013 - VÝSLEDKY PP Z CJL sdělíme našim maturantům počínaje dneškem na č.t. 602 476 504. So a ne volejte prosím mezi 9 - 20 hod.

 

 • 30. 4. 2013 - Cermat: Didaktické testy z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků určené pro jarní zkušební termín 2013 budou zveřejněny na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání. Zveřejňovány budou postupně ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci Jednotného zkušebního schématu pro jaro 2013, a to vždy nejpozději následující kalendářní den. Poslechové subtesty z cizích jazyků, stejně jako některé další specifické součásti didaktického trestu pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek budou vzhledem k technické náročnosti zveřejněny v co nejkratším možném termínu. Zveřejněna budou také zadání písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků. Klíče správných řešení úloh didaktických testů budou zveřejněny po rozhodnutí validační komise, která ex post všechny testy znovu prověří a posoudí, zda se v testu objevily vadné úlohy či nikoli. Na základě závěrů komise může zpětně dojít k úpravě hodnocení. Maturanti budou mít klíče správných řešení k dispozici nejpozději 14. května 2013, tedy před termínem uvolnění výsledků didaktických testů školám.

 

 • 29. 4. 2013 - Aby maturanti měli v případě nepřístupnosti stránek www.novamaturita.cz možnost stažení ilustračních testů 2013 a Žákovského průvodce jarním zkušebním obdobím MZ 2013, uložil Cermat tyto dokumenty na veřejné webové úložiště: 

Odkaz pro stažení Ilustračních testů je:
https://drive.google.com/folderview?id=0B3Din7ZijIBJWnZxUl9yN2RtTHc&usp=sharing


Odkaz pro Průvodce je:
https://docs.google.com/file/d/0B3Din7ZijIBJYXpDRUhpY3A2Uk0/edit?usp=sharing

 

 • 28. 4. 2013 - Pokud nefungují některé odkazy webových stránek, je to proto, že nejsou funkční stránky nové maturity. Cermat zvažuje, že důležité příručky a testy zveřejní i jinde. (Zdroj: zprávy ČT1)

 

          Rozmístění do učeben. (PDF, soubor je rozsáhlý 44 stran)

 

 

 

 

 

 

 

          Učebny:

          DPO 3A - 506/2. patro

          DPO 3B - 502/2. patro

          DPS 5 - 534/2. patro

          PDD 3 - 346/přízemí

          SPE 3 - 346/přízemí

 

 • 11. 4. 2013 - MATURITNÍ ŽEBŘÍČKY ŠKOL - JARO 2012

          Naši maturanti technických nástaveb (Provozní technika, Provozní elektrotechnika, Stavební provoz) se svými

          výsledky maturit v jarním termínu 2012 umístili na 1. MÍSTĚ v Ústeckém kraji a na 3. MÍSTĚ v celé ČR (ze 104

          škol, na kterých se maturovalo v technických nástavbách).

          Maturanti oboru Podnikání zaujali 3. MÍSTO v Ústeckém kraji a 60. MÍSTO v celé ČR (ze 323 škol, na kterých

          se maturovalo v ostatních netechnických nástavbách).

          Zdroj: http://www.mattahurry.cz/maturitni-zebricky-2012-jaro     

 

 

 • 2. 4. 2013 - Maturitní kalendář jaro 2013
 
                                      MATURITNÍ KALENDÁŘ JARO 2013             Maturitní kalendář jaro 2013

22. 4. 2013 - Uzavření klasifikace DPO 3A, DPO 3B, PDD 3, SPE 3

25. 4. 2013 - Uzavření klasifikace DPS 5

26. 4. 2013 - Praktická písemná zkouška z odborných předmětů DPO 3A, DPO 3B, PDD 3, SPE 3, DPS 5 od 8:00

Výsledky budou známy při ústních zkouškách.

2. 5. - 9. 5. 2013 - Didaktické testy a písemné práce - s sebou OP, pozvánku, psací potřeby a povolené pomůcky

2. 5. 2013 Matematika DT od 8:00

2. 5. 2013 Anglický jazyk PP od 12:15

3. 5. 2013 Český jazyk a literatura DT od 8:00

3. 5. 2013 Český jazyk a literatura PP od 11:00

6. 5. 2013 Německý jazyk DT od 8:00

6. 5. 2013 Německý jazyk PP od 12:00

7. 5. 2013 Anglický jazyk DT od 8:00

7. 5. 2013 Ruský jazyk PP od 12:00

9. 5. 2013 Ruský jazyk DT od 8:00  

Podrobné jednotné zkušební schéma

Povolené pomůcky

Příprava na DT a PP

Příručky k PP

Matematika

Výsledky DT budou známy 16. 5. 2013, PP při ústních zkouškách.

22. 5. -  6. 6. 2013 - Ústní zkoušky od 12:00 - s sebou OP

22. 5. - 24. 5. 2013 PDD 3  

27. 5. - 28. 5. 2013 DPO 3B  

29. 5. - 31. 5. 2013 DPO 3A 

3. 6. 2013 SPE 3 

4. 6. - 6. 6. 2013 DPS 5 

Podrobný rozpis MZ jaro 2013 (LIVA)

Rozpisy ústních maturitních zkoušek pro jednotlivé třídy budou zveřejněny na webu školy po uzavření klasifikace, tj. počátkem května 2013.

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

Přílohy ke kritériím hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

 

Hodně štěstí!

 

 

 

 • 25. 3. 2013 - Velikonoční prázdninyVelikonoční prázdniny připadají na 28. 3. - 1. 4. 2013. 

                                                                                                                                                         Hezké svátky!


 

 

 • 15. 3. 2013 - POZVÁNKY K PÍSEMNÝM MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

          Dnes byly e-mailem rozeslány všem letošním maturantům pozvánky k DT a PP společné (státní) části MZ jaro

          2013. Pozvánky si vytiskněte, uschovejte a vezměte s sebou ke zkouškám. Pokud by se stalo, že k některému

          z Vás nedorazila, informujte o tom ředitelku školy.

          Podrobné jednotné zkušební schéma (Cermat). Pro maturanty naší školy platí str. 1, pro maturanty s PUP -

          SPUO-1 platí str. 2.

 

 

 

 • 7. 3. 2013 - Aktualizace dalších termínů vložených konzultací pro maturitní třídy DPO 3A, DPO 3B, DPS 5, PDD 3: VLOŽENÉ KONZULTACE (náhrada za jarní a velikonoční prázdniny) se budou konat ve dnech: 20. 3. a 3. 4. 2013 (vždy středa!).

 

 • 7. 3. 2013 - JARNÍ PRÁZDNINY připadají na týden 11. 3. - 17. 3. 2013. 

           Úřední hodiny sekretariátu školy pro odevzdávání přihlášek ke studiu:

           PO - 9.00 - 15.30 hod.

           ÚT - 9.00 - 15.00 hod. 

           ST - 9.00 - 15.00 hod.

           ČT - 9.00 - 15.00 hod.

           PÁ - 9.00 - 12.00 hod.

 

 

 

 

 • 11. 2. 2013 - UPOZORNĚNÍ PRO MATURITNÍ TŘÍDY DPO 3A, DPO 3B, DPS 5, PDD 3, SPE3: UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ 12/13:

           pondělní třídy DPO 3A, DPO 3B, PDD 3, SPE 3 do 22. 4. 2013

           čtvrteční třída DPS 5 do 25. 4. 2013

           Bez řádného uzavření klasifikace nelze konat MZ.

 

 • 11. 2. 2013 - UPOZORNĚNÍ PRO MATURITNÍ TŘÍDY DPO 3A, DPO 3B, DPS 5, PDD 3, SPE3: VLOŽENÉ KONZULTACE (náhrada za jarní a velikonoční prázdniny + 1) se budou konat ve dnech: 6. 3., 20. 3. a 10. 4. 2013 (vždy středa!) 

 

 

 • 4. 2. 2013 - Termín zkoušek v náhradním termínu (doklasifikace) za 1. pololetí školního roku 2012/2013: po dohodě s vyučujícím do 31. 3. 2013

 

 • 4. 2. 2013 - Termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl k ústní MZ z CJL jaro 2013 ředitelce školy: prostřednictvím vyučujícího CJL na předepsaném formuláři do 31. 3. 2013

 

 

 

 • 25. 1. 2013 - 

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

v důsledku kritické situace, která v Ústeckém kraji nastala u 16-ti leté dívky po konzumaci neznámé lihoviny, žádáme o důsledné varování Vašich studentů ve smyslu nebezpečnosti konzumace lihovin, nejen z důvodu protizákonného jednání, ale zejména z důvodu rizika konzumace a  nebezpečnosti všech lihovin  neznámého původu, konzumovaných z neoznačených obalů. Lihoviny kontaminované metanolem se stále mohou vyskytovat v tržní síti i v domácnostech.

Ing.Věra Tomková
ved.oddělení hygieny výživy a odd. hygieny dětí a mladistvých
KHS Ústeckého kraje  ÚP Most  Soubor formátu pdf

 

 • 22. 1. 2013 - Jednodenní pololetní prázdniny připadají na pátek 1. 2. 2013.

 

 

 • 14. 1. 3013 - SOKRATES (prezentace VŠ a VOŠ v Mostě)

 

 • 8. 1. 2013 - KDY BUDOU NA JAŘE 2013 MATURITY? (rozpis termínů uzavření klasifikace, praktických zkoušek, didaktických testů a písemných prací a ústních zkoušek)

 

Vánoční prázdniny              POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ ROK 2013 PŘEJE

                                                                                      S SOU LIVA MOST

 

 

 

 • 17. 12. 2012 - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2012/2013

          Třídy DPO 1A, DPO 1B, EPT 1, DPO 2A, DPO 2B, PDD 2, DPO 3A, DPO 3B, PDD 3, SPE 3 do 21. 1. 2012.

          Třídy VSČ 1, VSČ 2, EPD 3, VSP 4, DPS 5 do 24. 1. 2012.

 

 • 4. 12. 2012 - VÝPISY Z PŘIHLÁŠEK K MZ 2013 JARO

            Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek bylo ukončeno dne 3. 12. 2012. V průběhu měsíce

            prosince 2012 obdrží žáci maturitních tříd při konzultacích ke kontrole výpisy z přihlášek.

            Bývalí žáci školy, kteří na jaře 2013 budou konat náhradní/opravnou MZ, obdrží výpis z přihlášky e-mailem

            a po překontrolování podepsaný protokol o předání výpisu z přihlášky do školy přinesou (případně

            zašlou poštou - nikoliv však e-mailem!), a to v pondělí anebo ve čtvrtek mezi 11 - 16,30 hod. do 17. 12. 2012. 

 

            Pro zajímavost: na jaře 2013 budou maturanti školy konat celkem 553 dílčích zkoušek.

 

 

 • 19. 11. 2012 -

            Podávám přihlášku k maturitě jaro 2013 (Cermat)

            Maturitní zpravodaj č. 14 (Cermat) 

            Informace pro žáky, kteří MZ opakují jaro 2013 (Cermat)

 

 • 9. 11. 2012 - PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2013 - JARO

           Současní žáci školy budou podávat předvyplněné přihlášky, a to hromadně v průběhu konzultačních hodin:

           PONDĚLNÍ TŘÍDY - DPO 3A, DPO 3B, PDD 3 a SPE 3 - dne 19. 11. 2012

           ČTVRTEČNÍ TŘÍDY - DPS 5 - dne 22. 11. 2012

           Spolu s přihláškou žáci se specifickými poruchami učení odevzdají posudek PUP z PPP.

           ÚČAST VŠECH NUTNÁ!

 

           Bývalí žáci školy, kteří na jaře 2013 chtějí konat náhradní/opravnou MZ, mohou nepředvyplněnou přihlášku

           podávat od 12. 11. 2012 v sekretariátu školy. Předvyplněné přihlášky budou k dispozici až od 19. 11. 2012.

 

           Uzávěrka podávání přihlášek: 3. 12. 2012 v 16,30 hod. Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nelze brát

           zřetel.

 

 • 7. 11. 2012 - UPOZORNĚNÍ NA KONZULTAČNÍ DNY V PROSINCI 2012

           Dne 5.12 2012 ve středu – maturitní třídy DPO3A, DPO3B, PDD3, SPE3 A DPS5 – budou mít vloženy

           náhradní konzultace za odpadlé o vánočních prázdninách.

           Poslední konzultační den před vánocemi – pondělní třídy 17. 12. 2012, čtvrteční třídy 20. 12. 2012.

           První konzultační den po vánocích – pondělní třídy 7. 1. 2013, čtvrteční třídy 10. 1. 2013.

 

 

 

 

 

 • 29. 10. 2012 - PŘIHLÁŠKY K MZ JARO 2013 zatím NELZE PODÁVAT. Předpokládáme, že skladba předmětů společné (státní) části a termín pro podání přihlášky budou známy počátkem listopadu. Sledujte, prosím, tuto stránku.

 

 • 21. 10. 2012 - V naší školní knihovně beletrie si lze zdarma u paní E. Kunešové vypůjčit některé tituly ze školního seznamu literárních děl k MZ. Jejich seznam naleznete zde.

 

 

 

 •                          5. 10. 2012 - Podzimní prázdniny připadají na 25. 10. až 28. 10. 2012.Podzimní prázdniny

 

 

 

 

 

 • 27. 9. 2012 - MATURITY 2012/2013 - Stanovené předměty profilové (školní části) maturitní zkoušky, maturitní otázky k ústním zkouškám profilové části a školní seznamy literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury pro třídy DPO3A, DPO3B, DPS5, PDD3 a SPE3 naleznete zde.

 

 • 21. 9. 2012 - Dne 28. 9. 2012 je státní svátek.

 

 • 18. 9. 2012 - DOBRÁ ZPRÁVA PRO MATURITNÍ ROČNÍK 2011/2012!

Dnes proběhly poslední ústní maturitní zkoušky za školní rok 2011/2012. Výborně dopadly maturity pro dálkové studium, kde úspěšně na jaře a na podzim odmaturovalo 74 absolventů z 5 tříd. Zbylí 2 "dálkaři" si jistě opraví chybějící část maturity na jaře příštího roku. Škoda, že stejně odpovědně k přípravě na maturitu nepřistupovali studenti denního nástavbového studia. Těm neúspěšným z nich přeji štěstí při příští opravě matematiky. Všem maturantům pak děkuji za zodpovědný přístup ke zkouškám, za respektování termínů a spolupráci, která umožnila zvládnout maturity bez administrativních zádrhelů. Velké poděkování náleží pedagogickému sboru školy za dobrou přípravu maturantů.

Maturitní vysvědčení a protokoly o výsledcích společné části MZ si vyzvedněte v sekretariátu školy do konce září 2012. Blahopřeji.

Mgr. Alice Linková, ŘŠ

 

 

 • 10. 9. 2012 - Předběžné výsledky MZ 2012 - podzim  sdělíme maturantům, kteří konali pouze DT na č.t. 602 476 504.

 

 

 

 • 4. 9. 2012 - ROZVRHY PRO DÁLKOVÉ STUDIUM:

          Čtvrteční třídy: rozvrh konzultací na 6. 9 a 13. 9. 2012, třídní učitelé a učebny zde.

          Pondělní třídy: rozvrh konzultací na 10. 9., 17. 9. a 24. 9. 2012, třídní učitelé a učebny zde.

          Třídy EPT1 (Provozní technika, Provozní elektrotechnika 1. r.) a SPE3: rozvrh konzultací a třídní učitelé zde.

          EPT1 - uč. č. 598, SPE3 - uč. č. 599.

          Od příštího týdne naleznete rozvrhy v informacích pro studenty.

 

 • 3. 9. 2012 - Volby do školské rady - opakovaná výzva - Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebního řádu Školské rady vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo voleb do Školské rady Soukromého středního odborného učiliště LIVA s.r.o.. Více informací zde.

 

 

        VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 !

 

 • 15. 8. 2012 -                  ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

          Nové 1. ročníky dálkového studia:

          Obor Veřejnosprávní činnost začíná ve čtvrtek 6. 9. 2012 ve 14.00 hod.

          Obory Podnikání, Provozní technika a Provozní elektrotechnika začínají v pondělí 10. 9. 2012 ve 14,00 

          hod.                 

          Letošní absolventi učebních oborů, kteří dosud nedoložili vyučení, s sebou přinesou výuční list a vysvědčení o

          závěrečné zkoušce.

          Pokud se nebudete moci dostavit k zahájení studia, informujte nás, prosím, písemně/telefonicky/e-mailem.

 

          Vyšší ročníky:         

          Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 6. 9. 2012 ve 14.00 hod.

          Pondělní třídy dálkového studia začínají 10. 9. 2012 ve 14.00 hod.

          Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku:

          po dohodě s vyučujícím 27. 8. - 31. 8. 2012. Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy. Klasifikace za

          předchozí ročník musí být uzavřena (ve výjimečných případech) nejpozději do 30. 9. 2012, žák do té doby

          navštěvuje podmíněně vyšší ročník.

 

 • 15. 8. 2012 - PODZIMNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY - DIDAKTICKÉ TESTY (DT) A PÍSEMNÉ PRÁCE (PP)

           Místo konání: Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o., Čs. armády 1530/29, 434 46 Most

           (hlavní budova gymnázia, rozpisy rozmístění žáků do učeben budou vyvěšeny 27. 8. 2012 v této budově)

           Český jazyk DT - 3. 9. 2012, čas zahájení 12:00 hod.

           Český jazyk PP - 3. 9. 2012, čas zahájení 14:50 hod.

           Anglický jazyk PP - 4. 9. 2012, čas zahájení 11:45 hod.

           Matematika DT - 5. 9. 2012, čas zahájení 10:30 hod.

           S sebou nezapomeňte pozvánku, občanský průkaz, povolené pomůcky. Dostavte se raději ve větším

           časovém předstihu, abyste se stihli zorientovat v novém prostředí.

           Jak uspět u maturitní písemné práce z českého jazyka (příručka Cermatu)

           Maturitní zpravodaj č. 12: Vše podstatné k podzimnímu zkouškovému období (Cermat)

 

 • 25. 7. 2012 - Volby do školské rady - Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebního řádu Školské rady vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo voleb do Školské rady Soukromého středního odborného učiliště LIVA s.r.o.. Více informací zde.
Aktuality

Obory pro školní rok 2018 / 2019

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna telefonního čísla

od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

... ~ ...

Přípravné kurzy ke státním MZ

Předběžné přihlášky přijímáme v prosinci 2017. Připravujeme kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2017/2018

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet