Archiv novinek 2015/2016 • 30. 6. 2016 - HEZKÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ!

Prázdninová pracovní doba sekretariátu: zastihnete nás vždy v pondělí a ve čtvrtek mezi 10.00 - 15.00 hod. Více zde. • 9. 6. 2016 - PŘIHLÁŠKY K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2016
  lze podávat od pondělí 13. 6. 2016 v úředních hodinách sekretariátu. Uzávěrka podávání přihlášek bude 27. 6. 2016 v 15,00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit!
  Základní informace k podzimnímu termínu:
  DT a PP se budou konat na spádové škole od 1. 9. do 7. 9. 2016 (pozvánky obdržíte e-mailem v polovině srpna 2016).
  Ústní MZ budou od 12. 9. do 20. 9. 2016 (přesné datum bude stanoveno po ukončení podávání přihlášek) a pozvánka bude zaslána e-mailem v 1. zářijovém týdnu.
  Informace budou také na webu školy.
  Více zde.

 • 1. 6. 2016 - Ústní maturitní zkoušky dálkového studia květen 2016

DPO 3BDPO 3A

VSČ 5DPT 3

Všem úspěšným maturantům blahopřejeme!


 • 1. 6. 2016 - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ 2015/2016

Pondělní třídy dálkového studia do 20. 6. 2016, vydávání vysvědčení 27. 6. 2016 od 14,15 do 16,00 hod.

Čtvrteční třídy dálkového studia do 23. 6. 2016, vydávání vysvědčení 30. 6. 2016 od 14,15 do 16,00 hod.


 • 24. 4. 2016 - Písemné a praktické MZ z odborných předmětů duben 2016

Písemné MZ z odborných předmětů 2016  Praktické MZ 2016


 • 15. 5. 2016 - Výpisy z výsledků DT byly dnes rozeslány e-mailem. • 4. 5. 2016 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

  DPO 3A

  DPO 3B

  DPT 3

  VSČ 5

  Hodně štěstí ke všem zkouškám! • 24. 4. 2016 - DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE JARO 2016 (státní část MZ):

  Pondělí 2. 5. 2016

  Matematika DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00 (žák s SPUO-1 do 10:30)

  Anglický jazyk PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 13:00, zkouška 13:15 – 14:15 (žák s SP-1 do 14:45)

  Úterý 3. 5. 2016

  Český jazyk a literatura DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 9:15 (žáci s SPUO-1 do 9:30, SP-1 do 9:45, SP-2 do 10:15)

  Český jazyk a literatura PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 11:30, zkouška 12:10 – 13:40 (žák s SPUO-1 do 14:05, SP-1 do 14:25, SP-2 do 15:10)

  Středa 4. 5. 2016

  Anglický jazyk DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00 (žák s SP-1 nekoná poslech - zahájení přípravy zkoušky v učebně 9:00, zkouška 9:15 – 10:45)

  Německý jazyk PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 12:15, zkouška 12:30 – 13:30

  Ruský jazyk  PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 12:15, zkouška 12:30 – 13:30 (žáci s SP-2 do 14:30)

  Čtvrtek 5. 5. 2016

  Německý jazyk DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00

  Ruský jazyk DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00 (žáci s SP-2 nekonají poslech - zahájení přípravy zkoušky v učebně 9:00, zkouška 9:15 – 11:15)

  Hodně štěstí!
 • 20. 3. 2016 - PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ - 16. 4. 2016, třídy DPO 3A, DPO 3B, DPT 3, VSČ 5. Více zde.

 • 20. 3. 2016 - PÍSEMNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ - 5. 4. 2016, třídy DPO 3A, DPO 3B, VSČ 5. Více zde.

 • 17. 3. 2016 - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ 2015/2016 – maturitní třídy

  VSČ 5 do 21.4.2016

  DPO 3A, DPO 3B, DPT 3 do 25.4.2016  

  Bez řádného ukončení klasifikace nelze pokračovat v maturitní zkoušce!


 • 11. 3. 2016 - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadají na 24. 3. - 28. 3. 2016. Hezké svátky! Ve čtvrtek 24. 3. bude sekretariát uzavřen.


 • 1. 3. 2016 - POZVÁNKY k písemným státním maturitním zkouškám (didaktické testy a písemné práce z CJL, MAT, CIJ) byly dnes rozeslány e-mailem všem maturantům.

Na adrese vpz.cermat.cz se maturanti nyní mohou registrovat prostřednictvím autentizačního kódu VPŽ, který získali na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce v prosinci 2015. Kód je i na pozvánce.


 • 23. 2. 2016 - Materiály pro účastníky Přípravného kurzu k MZ z matematiky na středu:

Výrazy

Výrazy na cvičení


 • 8. 2. 2016 - ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU k doklasifikaci za 1. pololetí 2015/2016: po domluvě s vyučujícím do 31. 3. 2016. Protokol odevzdejte v sekretariátu školy.

 • 8. 2. 2016 - JARNÍ PRÁZDNINY připadají na týden od 15. 2. do 19. 2. 2016. Sekretariát školy bude otevřen pouze ve středu 17. 2. 2016 od 9,30 do 15,00 hod.

 • 25. 1. 2016 - ROZVRH INTENZIVNÍCH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE naleznete zde.

  Kurzy z českého a ruského jazyka jsou již plně obsazeny.


 • 17. 1. 2016 - KDY SE BUDE V LIVĚ NA JAŘE 2016 MATUROVAT? Termíny naleznete zde.


 • 5. 1. 2016 - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

  pondělní třídy dálkového studia do 25. 1. 2016

  čtvrteční třídy dálkového studia do 28. 1. 2016

  Výpisy z vysvědčení studenti obdrží při nejbližší únorové konzultaci.


  • 21. 12. 2015 - Vánoční prázdniny připadají na 23. 12. 2015 - 3. 1. 2015. Sekretariát školy bude otevřen 28. 1. 2015 (10,00 - 18,00 hod.)

   PF 2012 Pohodu o vánočních svátcích a úspěšný rok 2016 přeje SOŠ LIVA Most.


  • 7. 12. 2015 - INTENZIVNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - NABÍDKA NEJEN PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY!

   ČEŠTINA, MATEMATIKA, ANGLIČTINA, NĚMČINA, RUŠTINA V ÚNORU - BŘEZNU - DUBNU 2016

   Více informací naleznete v letáku 1, letáku 2 a vzoru přihlášky.


  • 3. 12. 2015 - KONTROLA PŘIHLÁŠENÝCH ÚDAJŮ K MZ JARO 2016

  Všem přihlášeným žákům maturitních tříd byl mailem zaslán výpis z přihlášky s jeho daty a přihlášenými předměty a protokol o předání výpisu z přihlášky.

  Do nejbližších konzultačních hodin je povinností žáka si výpis zkontrolovat a potvrdit svým podpisem správnost na protokolu o předání výpisu z přihlášky a tento odevzdat v sekretariátu školy. Případné nesrovnalosti musí nahlásit ředitelce školy nejpozději do 10. 12. 2015.

  Podepsaný protokol o kontrole výpisu z přihlášky musí doručit do školy nejpozději do 17. 12. 2015.

  Včasná a pečlivá kontrola výpisu z přihlášky je v zájmu každého žáka, aby bylo možno napravit případné nesrovnalosti. Databáze bude následně Cermatem uzavřena a již nebude možno provádět opravy.

  • 22. 10. 2015 - Nabídka Europe Direct Most bezplatného jazykového kurzu ANJ pro veřejnost EurosCOOL 2015

  • 15. 10. 2015 - PŘIHLÁŠKY K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2015/2016

  budou maturitní třídy podávat v termínech:

  čtvrteční třída dálkového studia VSČ 5: 19. 11. 2015

  pondělní třídy dálkového studia DPO 3A, DPO 3B, DPT 3: 23. 11. 2015

  V tento den je účast všech studentů na výuce nutná!

  Studenti se specifickými poruchami učení či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

  Pro studenty z předchozích let budou předvyplněné přihlášky k dispozici od 19. 11. 2015 v sekretariátu školy.

  POZOR! Uzávěrka podávání přihlášek bude 1. 12. 2015, po tomto datu se již nebude možné přihlásit.
  • 12. 10. 2015 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY připadají na 28. 10. - 30. 10. 2015. Sekretariát školy bude mít omezený provoz, ve čtvrtek do 14,45 hod., v pátek zavřeno. 

  • 21. 9. 2015 - Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku:

  po dohodě s vyučujícím nejpozději do konce září 2015, žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy.


  • 31. 8. 2015 -

  zvonění     VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016!

  ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016:

  NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA-

  Obor pětiletého studia VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST začíná ve čtvrtek 3. 9. 2015 ve 14.15 hod.

  Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ a PROVOZNÍ TECHNIKA začínají v pondělí 7. 9. 2015 ve 14.15 hod.                 

  Pokud se nebudete moci dostavit k zahájení studia, informujte nás, prosím, písemně/telefonicky/e-mailem.

  VYŠŠÍ ROČNÍKY-         

  Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 3. 9. 2015 ve 14.15 hod.

  Pondělní třídy dálkového studia začínají 7. 9. 2015 ve 14.15 hod. 

  Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku:po dohodě s vyučujícím nejpozději do konce září 2015, žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy.

  Rozvrhy dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

  Těšíme se na Vás a přejeme hodně úspěchů ve studiu!


  Aktuality

  Obory pro školní rok 2018 / 2019

  NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

  ... ~ ...

  Nedokončili jste střední školu?

  Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

  ... ~ ...

  Změna telefonního čísla

  od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

  ... ~ ...

  Přípravné kurzy ke státním MZ

  Předběžné přihlášky přijímáme v prosinci 2017. Připravujeme kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ.

  ... ~ ...

  Nová maturita

  Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

  ... ~ ...

  Rozvrhy 2017/2018

  dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

  ... ~ ...

     Opište prosím tento anti spamový kód:
  verifikační kód


  Intranet