Archiv novinek 2016/2017

 •  30. 6. 2017 - ZÁKLADNÍ INFORMACE K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2017

DT a PP se budou konat na spádové škole od 4. 9. do 8. 9. 2017 (pozvánky obdržíte e-mailem v polovině srpna 2017).

Ústní MZ budou v LIVĚ 14. 9. 2017 a pozvánka bude zaslána e-mailem v 1. zářijovém týdnu.

AKTUALIZACE K 13. 8. 2017:

Jednotné zkušební schéma státní části MZ - podzimní období 2017 (MŠMT)

Podrobné školní informace


 • 30. 6. 2017 - K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 

NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA-

Obor pětiletého studia VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST začíná ve čtvrtek 7. 9. 2017 ve 14:15 hod.          

Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ, PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA a PROVOZNÍ TECHNIKA začínají v pondělí 11. 9. 2017 ve 14:15 hod.    

VYŠŠÍ ROČNÍKY-         

Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 7. 9. 2017 ve 14:15 hod.

Pondělní třídy dálkového studia začínají 11. 9. 2017 ve 14:15 hod. 

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku: po dohodě s vyučujícím nejpozději do konce září 2017, žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy.


 • 13. 6. 2017 - PŘIHLÁŠKY K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2017 (aktualizováno)

lze podávat od čtvrtka 15. 6. 2017 v úředních hodinách sekretariátu. Uzávěrka podávání přihlášek bude 26. 6. 2017 v 15,00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit!

Základní informace k podzimnímu termínu:

DT a PP se budou konat na spádové škole od 4. 9. do 8. 9. 2017 (pozvánky obdržíte e-mailem v polovině srpna 2017).

Ústní MZ budou v LIVĚ od 11. 9. do 20. 9. 2017 (přesné datum bude stanoveno po ukončení podávání přihlášek) a pozvánka bude zaslána e-mailem v 1. zářijovém týdnu.

Více zde.

Informace budou také na webu školy. • 11. 5. 2017 - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ 2016/2017

  Pondělní třídy do 19. 6. 2017, vydávání vysvědčení bude 26. 6. 2017 od 14:15 do 15:00 hod. (pokud se nedomluvíte s třídními učiteli jinak).

  Čtvrteční třídy do 22. 6. 2017, vydávání vysvědčení bude 29. 6. 2017 od 14:15 do 15:00 hod. (pokud se nedomluvíte s třídními učiteli jinak).

  Při případné neklasifikaci (neprospěchu) je nutné vykonat zkoušky v náhradním termínu (zkoušky opravné) po dohodě s vyučujícím nejdéle do konce září 2017.


 • 4. 5. 2017 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2017

DPO 3: 27. 5. - 28. 5. 2017  

VSČ 5: 2. 6. - 3. 6. 2017

EPT 3: 3. 6. 2017

Výsledky DT a PP obdržíte mailem, DT dne 15. 5. 2017, PP do začátku ústních zkoušek.


 • 19. 4. 2017 - Uzavření klasifikace maturitních tříd za 2. pololetí 2016/2017

  DPO3, EPT 3 do 24. 4. 2017

  VSČ 5 do 27. 4. 2017

  Bez řádného uzavření klasifikace nelze pokračovat v maturitní zkoušce.

  Při případné neklasifikaci zkoušky v náhradním termínu do 30. 6. 2017. • 18. 4. 2017 - DT a PP státní části MZ jaro 2017 - termíny zde.


 • 7. 4. 2017 - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadají na 13. 4. - 17. 4. 2017.

 • 7. 4. 2017 - PP z ČJL se koná dne 11. 4. 2017 od 12:00 hod. S sebou OP a povolené pomůcky.
 • 6. 3. 2017 - Dnešního dne byly e-mailem rozeslány letošním maturantům pozvánky k DT a PP.

 • 16. 2. 2017 - JARNÍ PRÁZDNINY 2017 připadají na 27. 2. - 5. 3. 2017. Sekretariát školy bude otevřen 27. 2., 28. 2.  a 1. 3. 2017 vždy od 10:00 do 15:00 hod. Ve dnech 2. 3. a 3. 3. bude uzavřen.

 • 31. 1. 2017. - KDY SE BUDE NA JAŘE 2017 V LIVĚ MATUROVAT?

  Všechny termíny jednotlivých zkoušek naleznete zde. Jednotné zkušební schéma DT a PP pro LIVU zde.


 • 27. 1. 2017 - REGISTRACE NA VPŽ k MZ 2017

  Od 1. 2. 2017 se již maturanti mohou zaregistrovat na Výsledkovém portálu žáka a zadat souhlas se zasláním vybraných výsledkových dokumentů z jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2017. Přístupový kód naleznete na výpisu z přihlášky z prosince 2016 anebo v březnu na pozvánce k DT a PP.


 • 27. 1. 2017 - ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU (DOKLASIFIKACE) ZA 1. POLOLETÍ 2016/2017

  Po dohodě s vyučujícím nejdéle do 31. 3. 2017. Protokoly odevzdejte v sekretariátu školy.
 • 5. 1. 2017 - Uzavření klasifikace za 1. pololetí 2016/2017

  pondělní třídy dálkového studia do 23. 1. 2017

  čtvrteční třídy dálkového studia do 26. 1. 2017

  Při případné neklasifikaci zkoušky v náhradním termínu do 31. 3. 2017.


 • 19. 12. 2016 - Vánoční prázdniny připadají na 21. 12. 2016 - 3. 1. 2017.

  Vánoční prázdniny Pohodu o vánočních svátcích a úspěšný rok 2017 přeje SOŚ LIVA Most.


 • 5. 12. 2016 - INTENZIVNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - NABÍDKA NEJEN PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY!

  ČEŠTINA, MATEMATIKA, ANGLIČTINA, NĚMČINA, RUŠTINA V ÚNORU - BŘEZNU - DUBNU 2017

  Více informací naleznete v letáku 1, letáku 2přihlášce.


 • 2. 12. 2016 - PRO ZAJÍMAVOST: na jaře 2017 budou naši maturanti skládat celkem 417 dílčích zkoušek.

 • 2. 12. 2016 - KONTROLA PŘIHLÁŠENÝCH ÚDAJŮ K MZ JARO 2017

  Všem přihlášeným žákům maturitních tříd byl mailem zaslán výpis z přihlášky s jeho daty a přihlášenými předměty a protokol o předání výpisu z přihlášky.

  Povinností žáka je výpis si zkontrolovat a potvrdit svým podpisem správnost na protokolu o předání výpisu z přihlášky. Případné nesrovnalosti musí nahlásit ředitelce školy nejpozději do 8. 12. 2016.

  Kontrola výpisu z přihlášky musí být provedena nejpozději do 19. 12. 2016.

  Včasná a pečlivá kontrola výpisu z přihlášky je v zájmu každého žáka, aby bylo možno napravit případné nesrovnalosti. Databáze bude následně Cermatem uzavřena a již nebude možno provádět opravy. • 10. 11. 2016 - PŘIHLÁŠKY K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2016/2017

budou maturitní třídy podávat v termínech:

pondělní třídy dálkového studia DPO 3, EPT 3: 21. 11. 2016

čtvrteční třída dálkového studia VSČ 5: 24. 11. 2016

V tento den je účast všech studentů na výuce nutná!

Studenti se specifickými poruchami učení či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek (doporučení) PUP z PPP nebo SPC.

Pro studenty z předchozích let budou předvyplněné přihlášky k dispozici od 15. 11. 2016 v sekretariátu školy.

POZOR! Uzávěrka podávání přihlášek bude 1. 12. 2016, po tomto datu se již nebude možné přihlásit.


 • 30. 9. 2016 - Podzimní prázdniny 2016 připadají na 26. 10. - 28. 10. 2016. 

 • 16. 9. 2016 - 8. interregionální burza pracovních příležitostí - 21. 9. 2016 od 10:00 - 17:00 v areálu VŠFS v Mostě.

Plakát

Seznam vystavovatelů a volných míst 

Přednášky a prezentace 


 • 22. 8. 2016    

zvonění    VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017!

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017:

NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA-

Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ, PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA a PROVOZNÍ TECHNIKA začínají v pondělí 5. 9. 2016 ve 14.15 hod.    

Obor pětiletého studia VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST začíná ve čtvrtek 8. 9. 2016 ve 14.15 hod.           

Pokud se nebudete moci dostavit k zahájení studia, informujte nás, prosím, písemně/telefonicky/e-mailem.

VYŠŠÍ ROČNÍKY-         

Pondělní třídy dálkového studia začínají 5. 9. 2016 ve 14.15 hod. 

Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 8. 9. 2016 ve 14.15 hod.

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku:po dohodě s vyučujícím nejpozději do konce září 2016, žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy.

Rozvrhy dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

Těšíme se na Vás a přejeme hodně úspěchů ve studiu!


 

Aktuality

Obory pro školní rok 2023 / 2024

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2023/2024 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. r. 2022/2023

pondělní třídy do 19. 6. 2023, čtvrteční třídy do 22. 6. 2023.

... ~ ...

Rozvrhy 2022/2023

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet