Informace o škole

Motto:

„Podáváme pomocnou ruku těm, kteří si chtějí doplnit střední vzdělání s maturitní zkouškou.“ 

Obory vyučované školou: 

Denní nástavbové studium: dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy všech tříletých učebních oborů H s výučním listem, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 

 

Dálkové nástavbové studium: tříleté dálkové nástavbové studium při zaměstnání pro absolventy příbuzných učebních oborů H s výučním listem, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA

36-44-L/51 STAVEBNÍ PROVOZ

 

Dálkové maturitní studium: pětileté dálkové studium při zaměstnání pro dospělé se základním vzděláním či nedokončenou střední školou, případně vyučené, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (zaměření na účetnictví a účetní software)


 

 Základní údaje o škole:

Název školy: Střední odborná škola LIVA s. r. o.

Člen SSŠČMSAdresa školy: Pionýrů 2806/7, 434 01 Most

IČ: 250 19 325

Bankovní spojení: 3770090237/0100

DIČ: není plátcem

Telefon/fax: 476 107 099

E-mail: livamost@seznam.cz

Internetová adresa: www.livamost.cz

Druh školy: střední škola

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Datum zápisu školy do rejstříku: 1.1.2005

Datum zahájení činnosti: 17.4.1996

Nejvyšší povolená kapacita: 440 žáků

Resortní identifikátor (IZO): 110000030

IZO ředitelství (REDIZO): 600011097

Zřizovatel: LIVA, spol. s r.o., Baráčnická 810/5, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 482 88 471

Vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Alice Linková, statutární orgán školy, zástupce ředitelky školy - Ing. Bc. Tomáš Kučera

Školská rada: zahájila činnost 1. 2. 2006

Historie školy: Škola vznikla v roce 1993 jako odloučené pracoviště Soukromého středního odborného učiliště stavebního LIVA s.r.o., Ústí nad Labem a od počátku se orientuje na vzdělávání dospělých. Od 1. 4. 1996 získala samostatnost. S účinností od 23. 4. 1997 je v souladu s  požadavkem MŠMT České republiky samostatným právním subjektem. Daňová registrace byla provedena v souladu se zákonem k datu zápisu do obchodního rejstříku 23. dubna 1997 u Finančního úřadu Most. Máme tak již 21-letou tradici a více než 3 500 úspěšných absolventů. Naši tradiční nabídku denního a dálkového nástavbového studia pro vyučené jsme od roku 2008 rozšířili o obory maturitního dálkového studia pro dospělé se základním vzděláním. Do 30. 6. 2014 jsme působili v areálu SŠT Most-Velebudice jako Soukromé střední odborné učiliště LIVA s.r.o. Od 1. 7. 2014 sídlíme v nových moderních prostorách v příjemném prostředí areálu VŠFS v budově B spolu se SOŠ InterDACT na adrese ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most. Upravili jsme také název školy: Střední odborná škola LIVA s.r.o.


Školné:

Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Denní studium: 8.900,- Kč/rok. Splatné v 10 měsíčních splátkách po 890,- Kč. Žáci denní formy nástavbového studia, kteří prospějí s vyznamenáním v 1. roce studia, ve 2. roce studují ZDARMA.

Dálkové studium: 10.000,- Kč/rok. 1. splátka 5.000,- Kč do 31.8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15.2. Možnost měsíčních plateb. Žáci dálkové formy studia, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč.

(viz Motivační studijní řád)


 

Absolventi


Člen:  SSŠČMS

 


  • MATURITNÍ ŽEBŘÍČKY ŠKOL - JARO 2012

Naši maturanti technických nástaveb (Provozní technika, Provozní elektrotechnika, Stavební provoz) se svými výsledky maturit v jarním termínu 2012 umístili na 1. MÍSTĚ v Ústeckém kraji a na 3. MÍSTĚ v celé ČR (ze 104 škol, na kterých se maturovalo v technických nástavbách).

Maturanti oboru Podnikání zaujali 3. MÍSTO v Ústeckém kraji a 60. MÍSTO v celé ČR (z 323 škol, na kterých se maturovalo v ostatních netechnických nástavbách).

Zdroj: http://www.mattahurry.cz/maturitni-zebricky-2012-jaro     


  • Pod odkazem http://vysledky.cermat.cz/ naleznete výsledky naší školy v jarním termínu maturitních zkoušek 2013, 2014 a 2015.

Cíl naší školy:

Podat pomocnou ruku těm, kteří:

nenacházejí uplatnění na trhu práce,

chtějí si zlepšit své postavení na trhu práce,

chtějí se dále vzdělávat v oborech, ve kterých se vyučili,

mají pouze základní vzdělání,

nedokončili střední školu

a chtějí si doplnit střední vzdělání s maturitní zkouškou.


Aktuality

Obory pro školní rok 2016 / 2017

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Přihlášky přijímáme do 30. 6. 2016.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2016/2017 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna úředních hodin sekretariátu od 1.2.2016

pondělí: 9,30 - 18,00 hod., úterý: 9,30 - 15,00 hod., středa: 9,30 - 15,00 hod., čtvrtek: 9,30 - 18,00 hod., pátek zavřeno.

... ~ ...

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2016

lze podávat od pondělí 13. 6. 2016 v úředních hodinách sekretariátu. Uzávěrka podávání přihlášek bude 27. 6. 2016 v 15,00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit!

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 2. pololetí 2015/2016

Pondělní třídy dálkového studia do 20. 6. 2016, vydávání vysvědčení 27. 6. 2016 od 14,15 do 16,00 hod. Čtvrteční třídy dálkového studia do 23. 6. 2016, vydávání vysvědčení 30. 6. 2016 od 14,15 do 16,00 hod.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2015/2016

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty.Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet