Příspěvek na dojíždění

 

30. 9. 2011 - Žáci denního studia naší školy nejsou ve školním roce 2011/2012 zařazeni do motivačního programu Ústeckého kraje PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým rozhodnutím zrušilo zařazení žáků všech soukromých škol v našem kraji do tohoto motivačního programu.

--------------------------------------------------------------------------------

Naše škola byla zařazena do Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji - "Příspěvek na dojíždění 2010 / 2011".

Z rozhodnutí vedení školy bude příspěvek na dojíždění poskytován za obdobných podmínek od školního roku 2011 / 2012 i žákům dojíždějícím z jiných krajů, a to z prostředků školy.

 

Logo Ústecký krajSměrnice Soukromého středního odborného učiliště LIVA s.r.o., Dělnická 21, 434 80 Most

pro vyplácení příspěvku na dojíždění

Příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje

školní rok 2010/2011

 

1. Nárok na příspěvek mají žáci denního studia, kteří mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji mimo Most, kde sídlí

    naše škola.

2. Výše příspěvku závisí na místě trvalého pobytu: 

          a. v okrese Most - 100,- Kč měsíčně

          b. mimo okres Most - 200,- Kč měsíčně

3. Termíny pro výplatu příspěvku jsou prosinec (resp. leden), březen a červen (za hlavní prázdniny se nevyplácí).

4. Příspěvek nebude vyplacen, pokud žák ve sledovaném období:

         a. má neomluvenou absenci

         b. dostane výchovné opatření (ředitelská důtka, podmíněné vyloučení)

         c. je klasifikován sníženým stupněm z chování (březen, červen)

         d. je v 1. pololetí z některého předmětu neklasifikován (březen)

         e. neukončí ročník v řádném termínu (červen)

          f. má dlouhodobou absenci (více než 50% z daného období)

5. Na příspěvek není právní nárok.

 

V Mostě dne 15. prosince 2010

 

                                                                                  Mgr. Alice Linková v. r.

                                                                                                  ředitelka školy

 

 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2018 / 2019

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna telefonního čísla

od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

... ~ ...

Přípravné kurzy ke státním MZ

kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ začínají koncem ledna 2018.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2017/2018

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet