Informace pro studenty

 

Školní rok 2017/2018

Přehled vyučujících 2017/2018, třídnictví, kontakty

Zvonění     

Přehled tříd 2017/2018    

Kalendář školního roku 2017/2018    

Motivační studijní řád     

Studijní poradenství a prevence    

Školní knihovna    

Konzultace dálkového studia 2017/2018

DUM  


Maturity 2017

Školní informace k maturitním zkouškám 2017

Příprava na maturitu - internetové zdroje


Maturity 2018

Školní informace k maturitním zkouškám 2018

Příprava na maturitu - internetové zdroje 


Úřední deska

Základní údaje o škole    

Školní vzdělávací programy (ŠVP)    

Školní řád (denní studium)

Klasifikační řád (denní studium)

Školní řád (dálkové studium)   

Klasifikační řád (dálkové studium)   

Školská rada    

Výroční zpráva     

Infobrožura    

Dokumenty ke stažení  


Rozvrhy 2017/2018

Pondělní třídy dálkového studia ZDE.

Čtvrteční třídy dálkového studia ZDE. POZOR ZMĚNY!

Nápověda k rozvrhům (zkratky vyučujících a předmětů) ZDE. Rozvrhy a nápověda k rozvrhům jsou k dispozici
v Excelu.

Plánek budovy s vyznačením čísel jednotlivých učeben ZDE. Plánek je k dispozici v Excelu.

 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2017 / 2018

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2017/2018 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Podzimní prázdniny

26. 10. - 29. 10. 2017.

... ~ ...

Přihlášky k maturitním zkouškám - jaro 2018

půjde podávat ve 2. polovině listopadu 2017, uzávěrka bude 1. 12. 2017. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2017/2018

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet