Tísňová a krizová volání

Tísňová volání:

Hasičský záchranný sbor - 150

Záchranná služba - 155

Policie ČR - 158

Městská policie - 156

stálá služba MP - 476 441 041

 

Krizová centra, linky důvěry:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most - 476 206 016

Bílý kruh bezpečí - 257 317 110

Český červený kříž - Most

Člověk v tísni - 261 134 401

DONA - domácí násilí - 251 511 313

Fond ohrožených dětí - 224 221 137

La Strada - prevence obchodu se ženami - 222 721 219

Linka bezpečí - 800 155 555

Linka duševní tísně v Mostě - 476 701 444 [Trojna Luboš], LDT.most@seznam.cz

Občanská poradna Most - 476 768 830

RIAPS - krizové centrum - 222 586 768

Rodičovská linka - 283 852 222

ROSA - domácí násilí - 241 432 466

Spirála - krizová linka pomoci - 475 603 390

UNICEF - 224 484 550

Nadace Naše dítě - 266 727 933

 

Sdružení Linka bezpečí:

www.linkabezpeci.cz

 

Sdružení Linka bezpečí provozuje služby telefonické krizové intervence:

Linka bezpečí - 116 111 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě). www.116111.cz

 

Další projekty Sdružení Linka bezpečí

Linka bezpečí online:

Pomoc online http://www.pomoconline.cz

Linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777, www.vzkazdomu.cz

Rodičovská linka 840 111 234, www.rodicovskalinka.cz

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2020/2021 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Roušky

od pátku 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době uzavření škol: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Omezení provozu škol

Od 12. 10. do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé ČR omezuje provoz středních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v SŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020. Po dobu zákazu výuka pokračuje distanční formou.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet