Tísňová a krizová volání

Tísňová volání:

Hasičský záchranný sbor - 150

Záchranná služba - 155

Policie ČR - 158

Městská policie - 156

stálá služba MP - 476 441 041

 

Krizová centra, linky důvěry:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most - 476 206 016

Bílý kruh bezpečí - 257 317 110

Český červený kříž - Most

Člověk v tísni - 261 134 401

DONA - domácí násilí - 251 511 313

Fond ohrožených dětí - 224 221 137

La Strada - prevence obchodu se ženami - 222 721 219

Linka bezpečí - 800 155 555

Linka duševní tísně v Mostě - 476 701 444 [Trojna Luboš], LDT.most@seznam.cz

Občanská poradna Most - 476 768 830

RIAPS - krizové centrum - 222 586 768

Rodičovská linka - 283 852 222

ROSA - domácí násilí - 241 432 466

Spirála - krizová linka pomoci - 475 603 390

UNICEF - 224 484 550

Nadace Naše dítě - 266 727 933

 

Sdružení Linka bezpečí:

www.linkabezpeci.cz

 

Sdružení Linka bezpečí provozuje služby telefonické krizové intervence:

Linka bezpečí - 116 111 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě). www.116111.cz

 

Další projekty Sdružení Linka bezpečí

Linka bezpečí online:

Pomoc online http://www.pomoconline.cz

Linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777, www.vzkazdomu.cz

Rodičovská linka 840 111 234, www.rodicovskalinka.cz

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2016 / 2017

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Přihlášky přijímáme do 30. 6. 2016.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2016/2017 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna úředních hodin sekretariátu od 1.2.2016

pondělí: 9,30 - 18,00 hod., úterý: 9,30 - 15,00 hod., středa: 9,30 - 15,00 hod., čtvrtek: 9,30 - 18,00 hod., pátek zavřeno.

... ~ ...

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2016

lze podávat od pondělí 13. 6. 2016 v úředních hodinách sekretariátu. Uzávěrka podávání přihlášek bude 27. 6. 2016 v 15,00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit!

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 2. pololetí 2015/2016

Pondělní třídy dálkového studia do 20. 6. 2016, vydávání vysvědčení 27. 6. 2016 od 14,15 do 16,00 hod. Čtvrteční třídy dálkového studia do 23. 6. 2016, vydávání vysvědčení 30. 6. 2016 od 14,15 do 16,00 hod.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2015/2016

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty.Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet