Tísňová a krizová volání

Tísňová volání:

Hasičský záchranný sbor - 150

Záchranná služba - 155

Policie ČR - 158

Městská policie - 156

stálá služba MP - 476 441 041

 

Krizová centra, linky důvěry:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most - 476 206 016

Bílý kruh bezpečí - 257 317 110

Český červený kříž - Most

Člověk v tísni - 261 134 401

DONA - domácí násilí - 251 511 313

Fond ohrožených dětí - 224 221 137

La Strada - prevence obchodu se ženami - 222 721 219

Linka bezpečí - 800 155 555

Linka duševní tísně v Mostě - 476 701 444 [Trojna Luboš], LDT.most@seznam.cz

Občanská poradna Most - 476 768 830

RIAPS - krizové centrum - 222 586 768

Rodičovská linka - 283 852 222

ROSA - domácí násilí - 241 432 466

Spirála - krizová linka pomoci - 475 603 390

UNICEF - 224 484 550

Nadace Naše dítě - 266 727 933

 

Sdružení Linka bezpečí:

www.linkabezpeci.cz

 

Sdružení Linka bezpečí provozuje služby telefonické krizové intervence:

Linka bezpečí - 116 111 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě). www.116111.cz

 

Další projekty Sdružení Linka bezpečí

Linka bezpečí online:

Pomoc online http://www.pomoconline.cz

Linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777, www.vzkazdomu.cz

Rodičovská linka 840 111 234, www.rodicovskalinka.cz

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2023 / 2024

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2023/2024 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. r. 2022/2023

pondělní třídy do 19. 6. 2023, čtvrteční třídy do 22. 6. 2023.

... ~ ...

Rozvrhy 2022/2023

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet