Informace pro uchazeče

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


Přijímací řízení proběhne v souladu s platnou legislativou pro přijímání na střední školy a konzervatoře. Více zde (Informace MŠMT k PŘ pro šk.r. 2017/2018). 

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2017 a ilustrační testy z českého jazyka a matematiky naleznete zde (Cermat).

Termíny, kritéria a požadavky pro přijetí ke studiu stanoví ředitelka školy do 31. 1. 2017.

Dálkové nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů.

Pětileté dálkové maturitní studium je určeno především pro dospělé uchazeče se základním vzděláním či nedokončenou střední školou, případně vyučené.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté,  zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, až 60 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 až 30 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 15 až 30 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, až 30 žáků (pozn. v tomto oboru není povinná maturitní zkouška z matematiky)

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (pro šk. rok 2017/2018 je možné pouze přijetí do vyššího ročníku)


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky se budou podávat do 1. 3. 2017 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B – kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu.


KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

Řádně vyplněná přihláška ke studiu a úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.

Čerství vyučenci ze šk. r. 2016/2017 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.

Další požadavky budou upřesněny do konce ledna 2017.


KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

Řádně vyplněná přihláška ke studiu a úředně ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku základní školy, případně ročníkových vysvědčení ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

Další požadavky budou upřesněny do konce ledna 2017.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Bude upřesněno do konce ledna 2017.


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Přihláška ke studiu pro dálkové nástavbové studium (2 strany) (PDF) (Excel)

Přihláška ke studiu pro pětileté dálkové studium (2 strany) (PDF) (Excel)

Vysvětlivky k přihláškám


Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

V Mostě, dne 30. 9. 2016                                                                                  

Mgr. Alice Linková, v.r.

ředitelka Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb.Aktuality

Obory pro školní rok 2017 / 2018

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2016/2017 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 1. pololetí 2016/2017

pondělní třídy dálkového studia do 23. 1. 2017,čtvrteční třídy dálkového studia do 26. 1. 2017. Při případné neklasifikaci zkoušky v náhradním termínu do 31. 3. 2017.

... ~ ...

Přípravné kurzy k maturitě 2017

z češtiny, matematiky, angličtiny, němčiny a ruštiny pro naše i cizí studenty - únor - březen - duben 2017 - více v novinkách.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2016/2017

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet