Informace pro uchazeče


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

30. 6. 2020 - Vyhlašujeme 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Přihlášky lze podávat do 19. 8. 2020. Více k oborům a podmínkám přijetí ZDE.


26. 6. 2020 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení - náhradní termín ZDE. Blahopřejeme.


 15. 6. 2020 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení ZDE. Všem úspěšným uchazečům blahopřejeme.


15. 6. 2020 - Náhradní termín pro jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení: 23. 6. 2020. Od 8.30 MAT, od 10:55 ČJL. 


1. 6. 2020 - Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Přihlášky lze podávat do 25. 6. 2020. Více k oborům a podmínkám přijetí ZDE.


16. 5. 2020 - AKTUALIZACE INFORMACÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO 1. KOLO:

Vážené uchazečky a uchazeči,

dnešního dne byly rozeslány podrobné pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám pro 1. kolo přijímacího řízení. Do školy se dostavte dne 8. 6. 2020 mezi 8:00 - 8:15 hod. Zkouška z Matematiky bude od 8:30 hod., z Českého jazyka od 10:55 hod. Výsledky budou známy do 8 kalendářních dnů a budou zveřejněny na webu školy. Předpokládané počty přijímaných uchazečů a kritéria pro přijetí zůstávají v platnosti, tak jak byly stanoveny v lednu 2020 ( více ZDE).

Věnujte prosím také pozornost organizačním pokynům v souvislosti s epidemíí SARS Cov-2: 1. Vstup do školy a pohyb ve společných prostorách je povolen pouze s rouškou. Po dobu konání zkoušky rouška být nemusí. 2. Po příchodu do školy si dezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí (neoplachuje se, zasychá). 3. Po příchodu do školy vyplňte a podepište čestné prohlášení a odevzdejte je v sekretariátu školy. 4. V lavicích seďte každý sám. 5. Zasedací pořádek je stejný pro MAT i ČJL. 6. Při odchodu z učebny si umyjte a dezinfikujte ruce. 7. Ve třídách větrejte. 8. Minimalizujte blízké kontakty.


7. 5. 2020 - Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Přihlášky lze podávat do 28. 5. 2020. Více k oborům a podmínkám přijetí ZDE.


7. 5. 2020 - AKTUALIZACE INFORMACÍ PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO 1. KOLO:

Vážené uchazečky a uchazeči,  

jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka se budou konat za přísných hygienických opatření v pondělí 8. 6. 2020. Čas pro zkoušku z Matematiky bude prodloužen o 15 min., z Českého jazyka o 10 min. Nejpozději 25. 5. obdržíte mailem podrobnou pozvánku. Výsledky pak budou známy nejpozději 16. 6. 2020.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


25. 3. 2020 - K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO 1. KOLO:

Vážené uchazečky a uchazeči,  

vážíme si Vašeho zájmu studovat v naší škole. Bohužel od doby podávání přihlášek do 1. kola  přijímacího řízení pro šk. r. 2020/2021 vypukla pandemie a školy jsou až do odvolání uzavřené. Tímto se ruší původní termín konání jednotných přijímacích zkoušek, který byl stanovený na 14. 4. 2020.

Přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhnou nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Pozvánku obdrží uchazeči nejpozději 5 dní před jejím konáním.

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali přihlášku řediteli střední školy. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění - odpovídají rámcovému programu pro základní vzdělávání. Kritéria stanovená ředitelem školy se také nemění.

Jednotná zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Každý uchazeč může písemný test z obou vzdělávacích oborů konat pouze jednou. Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“).

Jakmile budou známy další informace, budou na tomto místě aktualizovány.

Všem Vám přejeme pevné zdraví a těšíme se na osobní setkání s Vámi.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


23. 3. 2020 - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO 1. KOLO: JAK TO LETOS BUDE? Plán MŠMT ZDE


10. 3. 2020 - OD 11. 3. PLATÍ ZÁKAZ VÝUKY NA ŠKOLÁCH

V době zákazu lze (po předchozí telefonické domluvě) osobně podávat přihlášky ke studiu ve škole každé pondělí mezi 10:30 - 15:00 hod. Přihlášky spolu s kopiemi dokladů o předchozím vzdělání můžete také zasílat poštou.

Kontaktovat nás můžete na 602 476 504 nebo 704 734 545 a na livamost@seznam.cz.


5. 3. 2020 - Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů pro školní rok 2020/2021. Přihlášky lze podávat do 30. 4. 2020. Podrobné informace k podmínkám přijetí ZDE.


Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno k 2. 3. 2020. Podrobné informace ZDE. Děkujeme všem uchazečům za zájem studovat v naší škole.


Nástavbové dálkové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem. 


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, 30 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 15 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST  (pro šk. rok 2020/2021 je možné přijetí pouze do vyššího ročníku)

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, 30 žáků 


 

 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2020 / 2021

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2019/2020 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Roušky

od pátku 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 10 - 18 hod., středa 10 - 15 hod., čtvrtek 10 - 18 hod.

... ~ ...

Zkoušky v náhradním termínu (doklasifikace) za 2. pololetí 2019/2020

po dohodě s vyučujícím do konce září 2020.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

Státní svátek

28. 9. 2020.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet