Informace pro uchazeče

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

(Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.)

22. 4. 2016 - Děkujeme uchazečům za zájem a přihlášky ke studiu podané v 1. a 2. kole přijímacího řízení. Pro školní rok 2016/2017 přijímáme ve 3. kole do 31. 5. 2016 pro doplnění tříd i nadále přihlášky do níže uvedených oborů :

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM):

64-41-L/51 Podnikání - 7 volných míst

23-43-L/51 Provozní technika - 4 volná místa

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika - 7 volných míst

DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM PĚTILETÉ:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 9 volných míst

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (pouze do vyššího ročníku)

Výsledky přijímacího řízení k 22. 4. 2016 naleznete zde.


Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek.

Dálkové nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů.

Pětileté dálkové maturitní studium je určeno především pro dospělé uchazeče se základním vzděláním či nedokončenou střední školou, případně vyučené.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté,  zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, až 60 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 až 30 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 15 až 30 žáků

36-44-L/51 STAVEBNÍ PROVOZ, 15 až 30 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, až 30 žáků (pozn. v tomto oboru není povinná maturitní zkouška z matematiky)

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (pro šk. rok 2016/2017 je možné pouze přijetí do vyššího ročníku)


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky přijímáme pro 3. kolo průběžně až do 31. 5. 2016. Přihlášky odevzdávejte na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B – kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu od pondělí do čtvrtka.

pondělí: 9,30 - 18,00 hod.

úterý: 9,30 - 15,00 hod.

středa: 9,30 - 15,00 hod.

čtvrtek: 9,30 - 18,00 hod.


KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

Řádně vyplněná přihláška ke studiu a úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.

Čerství vyučenci ze šk. r. 2015/2016 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.


KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

Řádně vyplněná přihláška ke studiu a úředně ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku základní školy, případně ročníkových vysvědčení ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Výsledné pořadí uchazečů bude řazeno podle pořadí došlých přihlášek.

Výsledky budou zveřejněny na webu školy dne 22. 4. 2016 pod registračními čísly.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu:

25. 4. 2016: 9,30 - 18,00 hod.

26. 4. 2016: 9,30 - 15,00 hod.

27. 4. 2016: 9,30 - 15,00 hod.

28. 4. 2016: 9,30 - 18,00 hod.


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (pondělí nebo čtvrtek v době od 11,00 do 18,00 hod., jinak dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ: 

přihláška ke studiu pro nástavbové studium denní, dálkové (2 strany)  

přihláška ke studiu pro pětileté maturitní dálkové studium (2 strany)

Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

V Mostě, dne 31. 1. 2016                                                                                  

Mgr. Alice Linková, v.r.

ředitelka Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb.Aktuality

Obory pro školní rok 2016 / 2017

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení: do 31. 5. 2016

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2016/2017 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna úředních hodin sekretariátu od 1.2.2016

pondělí: 9,30 - 18,00 hod., úterý: 9,30 - 15,00 hod., středa: 9,30 - 15,00 hod., čtvrtek: 9,30 - 18,00 hod., pátek zavřeno.

... ~ ...

Ústní maturitní zkoušky jaro 2016

DPO 3A - 21.5.2016, VSČ 5 - 21. a 22.5.2016, DPO B - 28. a 29.5.2016, DPT 3 - 28.5.2016

... ~ ...

DT a PP státní části MZ jaro 2016

výsledky DT 16.5.2016, výsledky PP do ústních MZ příslušné třídy (mailem)

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2015/2016

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty.Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet