Informace pro uchazeče


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - 4. KOLO

13. 7. 2022 - 24. 8. 2022

Pro velký zájem otevíráme od září 2022 další třídu tříleté dálkové nástavby pro vyučené PODNIKÁNÍ, a proto o prázdninách můžeme ještě přijmout 10 opozdilců. V pětiletém dálkovém studiu VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST pro uchazeče se základním vzdělání zbývají 2 volná místa. Přihlášky lze osobně podávat každou středu 11:00 - 15:00 hod.

 

Podrobné informace:

Nástavbové dálkové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.

Ve 4. a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Pro 4. a další kola přijímacího řízení 2022/2023 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a  vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovena tato kritéria výběru uchazečů:


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - volná místa 10

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - volná místa 2

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (pro šk. rok 2022/2023 je možné přijetí pouze do vyššího ročníku) 


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 4. kolo do 24. 8. 2022 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B - kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu.Upřednostňujeme osobní podání přihlášky, které nám umožní kontrolu podkladů a podání informací uchazeči.  

Středa

11:00

15:00


POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.


KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

1. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

2. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání nevyžadujeme.

3. Čerství vyučenci ze šk. r. 2021/2022 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.


KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

1. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

2. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle pořadí podané přihlášky. Přijati budou uchazeči do celkového počtu kapacity oboru. 


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU:

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou a bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 31. 8. 2022. Nejpozději tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Možnost nahlédnutí do spisu 31. 8. 2022 mezi 10:45 - 11:00 hod.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia:

Středa 31. 8. 2022 11:00 – 15:00 hod.

Čtvrtek 1. 9. 2022 11:00 – 13:45 hod.

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou. 


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Je k dispozici v dokumentech ke stažení.


Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

Mgr. Alice Linková, ředitelka 

V Mostě, dne 30. 6. 2022                                                                                  

 


Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok.31. 8. 2022 - Výsledky 4. kola přijímacího řízení

27. 6. 2022 - Výsledky 3. kola přijímacího řízení

29. 4. 2022 - Výsledky 2. kola přijímacího řízení.

18. 5. 2022 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení - náhradní termín

28. 4. 2022 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2022 / 2023

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2022/2023 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod. a čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Zkoušky opravné/v náhradním termínu (doklasifikace) za 2. pololetí 2021/2022

po dohodě s vyučujícím do konce září 2022.

... ~ ...

Rozvrhy 2022/2023

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet