Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

 

Kód a název oboru vzdělání: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program: VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 5 let, dálková 

Možnosti uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Absolvent oboru se uplatní zejména v těchto typových pozicích:

- referent veřejné správy, státní správy, samosprávy v obcích, městech, krajích,

- zaměstnanec soudu, notářství, advokátní kanceláře či exekutorských úřadů,

- pracovník v nadacích nejrůznějšího zaměření,

- pracovník vzdělávacích či jiných všeobecně prospěšných zařízeních,

- pracovník právních, personálních či ekonomických oddělení firem nebo jiných subjektů podnikatelské sféry.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ či VŠ.

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška

Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce

Organizace výuky: výuka je pětiletá a je organizována jako samostudium žáka spojené s konzultacemi. Konzultační hodiny jsou v odpoledních hodinách, pět - šest konzultačních hodin v pracovním dni. Konzultační den stanovuje vedení školy po přijímacím řízení, obvykle  čtvrtek.                                         

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky 

 UČEBNÍ PLÁN                                                     

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin za 1. - 5. ročník: 1000 hod.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

celkem

Zkr. př.

Povinné

 

 

 

 

 

 

a)

základní

 

 

 

 

 

 

CEJ

Český jazyk 

10

10

10

10

20

60

ANJ

Anglický jazyk

30

30

30

30

30

150

DEJ

Dějepis

10

10

-

-

-

20

OBN

Občanská nauka

-

-

10

10

10

30

FYZ

Fyzika

-

10

-

-

-

10

CHE

Chemie

-

-

10

-

-

10

BAE

Biologie a ekologie

20

-

-

-

-

20

MAT

Matematika

20

20

20

20

20

100

LAK

Literatura a kultura

20

20

20

20

20

100

IKT

Informační a komunikační technologie

-

10

10

10

10

40

b)

odborné

 

EKO

Ekonomika

10

10

10

10

10

50

VFI

Veřejné finance

-

-

-

10

-

10

UCD

Účetnictví a daně

-

-

10

20

10

40

PRV

Právo

10

20

20

20

20

90

VSP

Veřejná správa

20

20

20

10

20

90

CRE

Česká republika a evropské dimenze

-

-

10

10

-

20

APS

Aplikovaná psychologie

20

10

-

-

-

30

SPK

Společenská kultura

20

10

-

-

-

30

c)

praxe

 

 

 

 

 

 

CVS

Cvičení ze správního řízení

-

-

-

-

10

10

PKA

Písemná komunikace a administrativa

10

20

20

20

20

90

celkem

200

200

200

200

200

1000

Odborná praxe

 

4 týdny

 

Učební plán ke stažení

 

Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok.

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2022 / 2023

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2022/2023 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy po dobu prázdnin

každá středa 11 - 15 hod.

... ~ ...

Zkoušky opravné/v náhradním termínu (doklasifikace) za 2. pololetí 2021/2022

po dohodě s vyučujícím do konce září 2022.

... ~ ...

Podzimní MZ

podrobnosti ve Školních informacích k maturitním zkouškám 2022.

... ~ ...

Rozvrhy 2022/2023

dálkového pondělního a čtvrtečního studia budou k dispozici v informacích pro studenty koncem srpna 2022. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet