Školní informace k maturitním zkouškám 2019

 

21. 8. 2019 - Rozpis ústních maturitních zkoušek - podzim 2019 zde


21. 8. 2019 - Žákovský průvodce maturitní zkouškou - podzimní zkušební období 2019 (Cermat)


24. 7. 2019 - TERMÍNY PODZIMNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2019

DT a PP se konají na spádové škole - Podkrušnohorské gymnázium Most

pondělí 2. 9. 2019: MAT DT od 12:00

úterý 3. 9. 2019 - ČJL PP od 8:30, ČJL DT od 13:00

středa 4. 9. 2019 - ANJ PP od 8:30, NEJ PP od 8:30, ANJ DT od 12:15

Pozvánky budou rozeslány mailem 16. 8. 2019.

Podrobné zkušební schéma zde.

Ústní MZ se budou konat v LIVĚ dne 6. 9. 2019 odpoledne. Podrobnosti budou v pozvánce.

Další informace ke všem termínům zde.


20. 5. 2019 - ZÁKLADNÍ INFORMACE K MZ PODZIM 2019

Podávání přihlášek - od 2. poloviny června 2019 (bude upřesněno na webu školy) do 24. 6. 2019 do 16:00 hod. Po tomto termínu se již nepůjde přihlásit.

DT a PP se budou konat od 2. 9. do 6. 9. 2019 na spádové škole - Podrušnohorském gymnáziu Most. Jednotné zkušební schéma DT a PP stanoví MŠMT do 15. 8. 2019.

Pozvánky budou poslány mailem 16. 8. 2019.

Ústní maturitní zkoušky se budou konat v období od 2. 9. do 20. 9. 2019 v LIVĚ. Konkrétní termín stanoví ředitelka školy nejpozději do 25. 8. 2019. Pozvánka bude odeslána mailem.

Výsledky písemných zkoušek budou zpřístupněny od 10. 9. 2019. Odeslány budou mailem.


7. 5. 2019 - ŽÁDOSTI O PŘEZKUM MZ

DT do 4. 6. 2019 na MŠMT

PP do 4. 6. 2019 na KÚ Ústeckého kraje

Termíny, formuláře, další informace zde.


3. 5. 2019 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

25. 5. 2019 tř. EPD 5

25. 5. 2019 tř. EPT 3

31. 5. - 1. 6. 2019 tř. DPO 3


30. 4. 2019 - Maturitní zpravodaj č. 51 - užitečné informace k DT a výsledkům (Cermat)


22. 4. 2019 - TERMÍNY MZ PRO MATURITNÍ TŘÍDY DPO 3, EPT 3 A EPD 5 V KVĚTNU 2019

 

Uzavření klasifikace za 2. pololetí 2018/2019

DPO 3 - do 29. 4. 2019

EPT 3 - do 29. 4. 2019

EPD 5 - do 25. 4. 2019

Bez řádného uzavření klasifikace nelze pokračovat v dalších maturitních zkouškách.

 

Státní MZ pro třídy DPO 3, EPT 3 a EPD 5:

didaktický test z Matematiky, 2. 5. 2019 od 8:00 hod.

didaktický test z Anglického jazyka, 2. 5. 2019 od 13:00 hod.

didaktický test z Českého jazyka a literatury, 3. 5. 2019 od 8:00 hod.

didaktický test z Německého jazyka, 3. 5. 2019 od 11:20 hod.

didaktický test z Ruského jazyka, 3. 5. 2019 od 14:00 hod.

Podrobné jednotné zkušební schéma PP a DT státní části MZ pro naši školu zde.

Více k MZ včetně termínů zpřístupnění výsledků zde.

 

Ústní MZ pro třídy DPO 3, EPT 3 a EPD 5:

EPT 3 - 25. 5. 2019

EPD 5 - 25. 5. 2019

DPO 3 - 31. 5. - 1. 6. 2019

Rozpisy budou na webu zveřejněny počátkem května 2019.


27. 3. 2019 - Sdělení MŠMT - Kritéria hodnocení zkoušek společné (státní) části maturitní zkoušky v r. 2019 zde


20. 3. 2019 - Maturitní zpravodaj č. 50 - základní informace ke zkoušce z českého jazyka a literatury (Cermat)


20. 3. 2019 - Maturitní zpravodaj č. 49 - základní informace ke zkoušce z matematiky (Cermat)


16. 3. 2019 - TERMÍNY MZ PRO MATURITNÍ TŘÍDY DPO3, EPT 3 A EPD 5 V DUBNU 2019 

 

Profilová praktická MZ pro třídy DPO 3, EPT 3 a EPD 5:

DPO 3 - předmět Účetnictví, 6. 4. 2019 od 8:00 hod., délka zkoušky 300 min. 

EPT 3 (Provozní technika) - předměty Technická mechanika a Technická měření, 6. 4. 2019 od 8:00 hod., délka zkoušky 300 min.

EPT 3 (Provozní elektrotechnika) - předměty Elektrické stroje a přístroje, Elektronika a Výroba, rozvod a užití elektrické energie, 6. 4. 2019 od 8:00 hod., délka zkoušky 300 min.

EPD 5 - předmět Účetnictví, 6. 4. 2019 od 8:00 hod., délka zkoušky 300 min.

 

Státní MZ pro třídy DPO 3, EPT 3 a EPD 5:

písemná zkouška z Českého jazyka a literatury, 10. 4. 2019 od 12:30 hod.

písemná zkouška z Anglického jazyka, 11. 4. 2019 od 8:00 hod. 

písemná zkouška z Německého jazyka, 11. 4. 2019 od 10:00 hod.

písemná zkouška z Ruského jazyka, 11. 4. 2019 od 12:30 hod. 

 

Profilová písemná MZ pro třídy DPO 3 a EPD 5:

DPO 3 - předmět Právo, 16. 4. 2019 od  15:00 hod., délka zkoušky 90 min.

EPD 5 - předmět Management a marketing, 16. 4. 2019 od 15:00 hod., délka zkoušky 90 min.

 

Uzavření klasifikace za 2. pololetí 2018/2019

DPO 3 - do 29. 4. 2019

EPT 3 - do 29. 4. 2019

EPD 5 - do 25. 4. 2019

Bez řádného uzavření klasifikace nelze pokračovat v dalších maturitních zkouškách.

Více k MZ zde.


13. 3. 2019 - Maturitní zpravodaj č. 48 - základní informace ke zkoušce z cizího jazyka (Cermat)


 14. 1. 2019 - TERMÍNY VŠECH DÍLČÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK STÁTNÍ A PROFILOVÉ ČÁSTI MZ JARO 2019 zde

Podrobné jednotné zkušební schéma PP a DT státní části MZ pro naši školu naleznete zde.


8. 11. 2018 - Přihlášky k maturitním zkouškám na jaro 2019

budou maturitní třídy podávat dne:

EPD 5 - 15. 11. 2018

DPO 3 a EPT 3 - 19. 11. 2018.

V těchto dnech je účast všech studentů na konzultacích nutná! Žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení z PPP. Uzávěrka bude 3. 12. 2018 v 15:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.

Platí i pro žáky z předchozích let, kteří mohou podávat přihlášky od 15. 11. 2018 v úředních dnech a hodinách sekretariátu.


1.11. 2018 - Maturitní zpravodaj č. 47 - Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování (Cermat)


22. 10. 2018 - NOVELA MATURITNÍ VYHLÁŠKY OD 1. 11. 2018

DT z ČJL trvá 75 minut.

PP z ČJL trvá 110 minut.

DT z MAT trvá 120 minut.

Doporučení z PPP pro žáky s PUP je platné nejdéle 2 roky od data vydání.

Celé znění vyhlášky zde.


16. 10. 2018 - ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍCH JAZYKŮ

Témata 3. částí pracovního listu


19. 9. 2018 - ĆESKÝ JAZYK A LITERATURA

Ústní zkouška:

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2018/2019 je společný pro všechny maturitní třídy DPO 3, EPT 3 a EPD 5. Žák odevzdá ředitelce školy svůj vlastní seznam 20 literárních děl po konzultaci s vyučujícím ČJL (LAK a CEJ) vypracovaný na školním formuláři v termínu do 31. 3. 2019. Z tohoto seznamu si bude losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách.

Školní seznam četby ke stažení: WORLD, PDF. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Obecná struktura ústní zkoušky z ČJL

Didaktický test:

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT z ČJL

Příklady vzorových úloh z literární historie


31. 8. 2018 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MZ 2018/2019 -  JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: 

Podání přihlášky žáka k MZ: do 3. 12. 2018. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2019.

V jarním zkušebním období se MZ konají od 2. 5. do 10. 6. 2019.

  1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

Písemné práce a didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): středa 10. 4. 2019 a čtvrtek 11. 4. 2019 a 2. 5. – 10. 5. 2019.

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2019.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2019.

Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky):  16. 5. – 10. 6. 2019. 

  1. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

Praktické zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO a PT, EPD 5): nejdříve 1. 4. 2019.

Písemné zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO, EPD 5): nejdříve 1. 4. 2019.

Ústní zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO a PT, EPD 5): 16. 5. – 10. 6. 2019.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2019.


30. 8. 2018 - MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019:

 SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MZ 2018/2019:

Dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) nebo matematika

max. dvě nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MZ 2018/2019 - stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění):

64-41-L/51 Podnikání – třída DPO 3

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC)

2. Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

23-43-L/51 Provozní technika – třída EPT 3

Dvě povinné zkoušky:

1. Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů TÉMATA

2. Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – třída EPT 3

Tři povinné zkoušky:

1. Automatizace (ústní zkouška) TÉMATA

2. Základy elektrotechniky (ústní zkouška) TÉMATA

3. Praktická zkouška z Elektrických strojů a přístrojů, Elektroniky a Výroby, rozvodu a užití elektrické energie

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Elektrotechnická měření (písemná zkouška)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – třída EPD 5

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika (ústní zkouška) TÉMATA

2. Management a marketing (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Právo (písemná zkouška)

2. Písemná a elektronická komunikace (písemná zkouška - pozn.: zkouška se bude konat na PC)

 

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, EPD 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPD 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, EPD 5)

POVOLENÉ POMŮCKY K PROFILOVÝM (ŠKOLNÍM) MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Kritéria hodnocení profilové (školní) části MZ 2018/2019

Dílčí kritéria hodnocení profilových praktických a písemných MZ 2018/2019

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška od r. 2017


KATALOGY POŽADAVKŮ PRO PŘEDMĚTY STÁTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Katalog požadavků zkoušky státní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude využit pro zkoušky společné části z českého jazyka a literatury od školního roku 2017/2018, tedy pro zkoušky konané po 1. lednu 2018. Ke stažení zde.


DOPORUČUJEME sledovat www.novamaturita.cz.

logo

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

1. 2. 2021 - 1. 3. 2021. V 1. kole přijímacího řízení se nebudou konat jednotné přijímací zkoušky.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2021/2022 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

2. kolo přijímacího řízení 2021/2022

4. 3. 2021 - 17. 5. 2021

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době omezeného provozu školy: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Distanční výuka maturitních tříd i nižších ročníků

pokračuje do odvolání i po 21. 3. 2021.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet