Školní informace k maturitním zkouškám 2019/2020

24. 8. 2020 - ROZPIS PODZIMNÍCH ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK NA 11. 9. 2020 zde.


 10. 8. 2020 - TERMÍNY PODZIMNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2020

Termíny všech dílčích zkoušek zde.

Podrobné jednotné schéma DT zde.


25. 6. 2020 - PŘIHLÁŠKY K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2020

lze podávat ve dnech 29. 6. 2020 11-16 hod.,  1. 7., 8. 7., 15. 7. a 22. 7. 2020 11-15 hod. Po 22. 7. se již nepůjde přihlásit.

DT se budou konat 1. 9. - 4. 9. 2020.


30. 5. 2020 - MATURANTI Z CIZÍCH JAZYKŮ MOHOU PŘI PŘÍPRAVĚ VYUŽÍT NOVÉHO PRŮVODCE (Cermat) zde.


26. 5. 2020 - MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2020

Po a Út 1. 6. a 2. 6. 2020 - DT z MAT, ANJ, ČJL, NEJ a RUJ zde.

So 6. 6. 2020 - praktická MZ tříd DPO 3, EPT 3 a VSČ 5 zde.

Po 8. 6. 2020 - písemná MZ tříd DPO 3 a VSČ 5 zde.

So 13. 6. 2020 - ústní MZ třídy EPT 3. Rozpis zde.

So 20. 6. 2020 - ústní MZ třídy DPO 3. Rozpis zde.

Ne 21. 6. 2020 - ústní MZ třídy VSČ 5. Rozpis zde. 

Hodně úspěchů!


23. 5. 2020 - PRŮVODCE ZKOUŠKOU Z ČJL - SOUHRN TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO V JEDNOM DOKUMENTU (Cermat) zde.


13. 5. 2020 - JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA KONÁNÍ DT Z MAT, ANJ, ČJL, NEJ A RUJ zde.


12. 5. 2020 - TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2020 V LIVĚ + HYGIENICKÁ OPATŘENÍ + POVOLENÉ POMŮCKY zde.


11. 5. 2020 - JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020 (MŠMT) zde.


11. 5. 2020 - SDĚLENÍ MŠMT - KRITÉRIA  HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ V ROCE 2020 zde.


7. 5. 2020 - INFORMACE PRO MATURANTY I STUDENTY NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ

Pokud si potřebujete ve škole vyzvednout např. učebnici či odevzdat práce v listinné podobě lze tak učinit do konce května 2020 každé pondělí a čtvrtek mezi 11:00 - 16:00 hod.


6. 5. 2020 - MŠMT ZVEŘEJNILO TERMÍNY MATURIT A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK zde.

Termíny dílčích MZ v LIVĚ budeme mít připraveny v pondělí 11. 5. 2020 při návratu maturantů do školy. Stále chybí prováděcí předpisy - vyhláška, kritéria hodnocení státní části a další. Nevylučujeme, že praktické MZ budou již v květnu.


3. 5. 2020 - AKTUALIZOVÁNO: UKONČENÍ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Maturitní třídy DPO 3, EPT 3 a VSČ 5 – za dodržení hygienických opatření a na bázi dobrovolnosti proběhnou vždy v pondělí 11. 5., 18. 5. a 25. 5. 2020 dle zvláštního rozvrhu konzultace z maturitních předmětů. Výuka bude od 15:00 hod. Upravený zvláštní rozvrh zde.

Ochrana zdraví a provoz SŠ pro období přípravy na MZ v období do konce školního roku 2019/2020

Příloha: Čestné prohlášení

Termín uzavření klasifikace (pedagogické rady): 18. 5. 2020. Žáci odevzdají všechny práce z on-line výuky nejpozději do 11. 5. 2020. Tento termín platí i pro práce v listinné podobě.

Ve čtvrtek 14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2020 proběhnou přípravné kurzy z češtiny.

V sobotu 16. 5., 23. 5. a 30. 5. 2020 proběhnou přípravné kurzy z matematiky a angličtiny.

Rozvrh kurzů na květen zde.


 30. 4. 2020 - AKTUALIZOVÁNO: HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ K 30. 4. 2020 (MŠMT) zde


 29. 4. 2020 - POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K POSTUPU PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ 2019/2020 (dle Vyhlášky 211/2020 Sb., ze dne 27. 4. 2020) zde.


28. 4. 2020 - MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ 2. POLOLETÍ 2019/2020 zde.


27. 3. 2020 - ZÁKON Č. 135/2020 SB., O ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDLECH PRO PŘIJÍMÁNÍ K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ A K JEJICH UKONČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 zde

V současné chvíli probíhá na MŠMT příprava prováděcích vyhlášek.


2. 3. 2020 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K DUBNOVÝM TERMÍNŮM MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2020 VŠECHNY TERMÍNY JSOU ZRUŠENY! 

4. 4. 2020 od 8:00  - Praktická MZ z odborných předmětů DPO 3, EPT 3 a VSČ 5 - více zde

8. 4., 30. 4. a 4. 5., 5. 5. 2020 - Písemné práce a didaktické testy ČJL, ANJ, NEJ, RUJ a MAT - více zde

14. 4. 2020 od 15:00 - Písemná MZ z odborných předmětů DPO 3 a VSČ 5 - více zde

Uzavření klasifikace:

VSČ 5 do 23. 4. 2020

DPO 3 a EPT 3 do 27. 4. 2020


 12. 1. 2020 - KDY SE BUDE NA JAŘE 2020 V LIVĚ MATUROVAT? VŠECHNY TERMÍNY JSOU ZRUŠENY! 

Termíny všech dílčích zkoušek státní a profilové části MZ a povolené pomůcky naleznete ZDE.


 15. 11. 2019 - Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 - Zpravodaj Cermatu č. 52 zde.


4. 11. 2019 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2020

budou maturitní třídy podávat dne:

VSČ 5 - 14. 11. 2019

DPO 3 a EPT 3 - 18. 11. 2019

V těchto dnech je účast všech studentů na konzultacích nutná!

Žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení z PPP.

Uzávěrka bude 2. 12. 2019 v 16:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.

Platí i pro žáky z předchozích let, kteří mohou podávat přihlášky od 14. 11. 2019 v úředních dnech a hodinách sekretariátu.


16. 9. 2019 - ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍCH JAZYKŮ

Témata 3. částí pracovního listu k ústní zkoušce z CIJ.


16. 9. 2019 - ĆESKÝ JAZYK A LITERATURA

Ústní zkouška:

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2018/2019 je společný pro všechny maturitní třídy DPO 3, EPT 3 a VSČ 5. Žák odevzdá ředitelce školy svůj vlastní seznam 20 literárních děl po konzultaci s vyučujícím ČJL (LAK a CEJ) vypracovaný na školním formuláři v termínu do 31. 3. 2020. Z tohoto seznamu si bude losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách.

Školní seznam četby ke stažení: WORLD, PDF. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Obecná struktura ústní zkoušky z ČJL

Didaktický test:

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT z ČJL

Příklady vzorových úloh z literární historie


29. 8. 2019 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MZ 2019/2020 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: 

Podání přihlášky žáka k MZ: do 2. 12. 2019. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2020.

V jarním zkušebním období se MZ konají od 4. 5. do 10. 6. 2020.

  1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

Písemné práce a didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): středa 8. 4. 2020 a čtvrtek 30. 4. 2020 a 4. 5. – 6. 5. 2020.

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2020.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2020.

Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky):  16. 5. – 10. 6. 2020. 

  1. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

Praktické zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, EPT 3, VSČ 5): nejdříve 1. 4. 2020.

Písemné zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): nejdříve 1. 4. 2020.

Ústní zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, EPT 3, VSČ 5): 16. 5. – 10. 6. 2020.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2020.


29. 8. 2019 - MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020:

 SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MZ 2019/2020:

Dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) nebo matematika

max. dvě nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MZ 2019/2020 - stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění):

64-41-L/51 Podnikání – třída DPO 3

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC)

2. Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

23-43-L/51 Provozní technika – třída EPT 3

Dvě povinné zkoušky:

1. Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů TÉMATA

2. Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – třída EPT 3

Tři povinné zkoušky:

1. Automatizace (ústní zkouška) TÉMATA

2. Základy elektrotechniky (ústní zkouška) TÉMATA

3. Praktická zkouška z Elektrických strojů a přístrojů, Elektroniky a Výroby, rozvodu a užití elektrické energie

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Elektrotechnická měření (písemná zkouška)

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – třída VSČ 5

Tři povinné zkoušky:

1. Veřejná správa (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Písemné komunikace a admnistrativy (pozn.: zkouška se bude konat na PC)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Účetnictví (písemná zkouška)

2. Ekonomika (písemná zkouška)

 

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, VSČ 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, VSČ 5)

POVOLENÉ POMŮCKY K PROFILOVÝM (ŠKOLNÍM) MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Kritéria hodnocení profilové (školní) části MZ 2019/2020

Dílčí kritéria hodnocení profilových praktických a písemných MZ 2019/2020

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška


KATALOGY POŽADAVKŮ PRO PŘEDMĚTY STÁTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Katalog požadavků zkoušky státní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude využit pro zkoušky společné části z českého jazyka a literatury od školního roku 2017/2018, tedy pro zkoušky konané po 1. lednu 2018. Ke stažení zde.


DOPORUČUJEME sledovat https://maturita.cermat.cz/.

logo

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

1. 2. 2021 - 1. 3. 2021. V 1. kole přijímacího řízení se nebudou konat jednotné přijímací zkoušky.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2021/2022 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

2. kolo přijímacího řízení 2021/2022

4. 3. 2021 - 17. 5. 2021

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době omezeného provozu školy: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Distanční výuka maturitních tříd i nižších ročníků

pokračuje do odvolání i po 21. 3. 2021.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet