Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 - zkrácené studium

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ÚČETNICTVÍ

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 2 roky, dálková zkrácená

Možnosti uplatnění absolventa v praxi:

Studium je vhodné pro zájemce s maturitní zkouškou, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci.

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti podniku.

Absolvent je připravován tak, aby byl schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem jedná profesionálně a je schopen používat dvou cizích jazyků. Je připravován rozvíjet i vlastní podnikatelské aktivity.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí.

Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ či VŠ.

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška z profilových předmětů                                                     

Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce                 

Organizace výuky: výuka je dvouletá a je organizována jako samostudium žáka spojené s konzultacemi. Konzultační hodiny jsou v odpoledních hodinách od 14.15 do 19.10 hod. -  šest konzultačních hodin v pracovním dni. Konzultační den stanovuje vedení školy po přijímacím řízení, obvykle  čtvrtek. V průběhu školního roku se zařazuje i výuka o sobotách - 2 až 4 soboty za rok.                                          

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: vysvědčení o maturitní zkoušce

UČEBNÍ PLÁN

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin za 4. - 5. ročník: 460 hod.

 

4. ročník

5. ročník

 celkem

Povinné

 

 

 

základní odborné

 

 

 

Ekonomika

50

50

100

Účetnictví

60

50

110

Management a marketing

20

20

40

Právo

30

20

50

Písemná a elektronická komunikace

30

20

50

Aplikovaná psychologie

10

-

10

Praxe

30

30

60

volitelné odborné

Účetní software

-

40

40

celkem

230

230

460

Odborná praxe

4 týdny

 Učební plán ke stažení

Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku a činí 10.000,-Kč/rok. (1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15.2.). Možnost měsíčních plateb. Žáci dálkové formy studia, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč.                                                              

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

1. 2. 2021 - 1. 3. 2021. V 1. kole přijímacího řízení se nebudou konat jednotné přijímací zkoušky.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2021/2022 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

2. kolo přijímacího řízení 2021/2022

4. 3. 2021 - 17. 5. 2021

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době omezeného provozu školy: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Distanční výuka maturitních tříd i nižších ročníků

pokračuje do odvolání i po 21. 3. 2021.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet