Informace pro uchazeče


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

3. kolo: 4. 5. - 12. 6. 2023

4. 5. 2023 - Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů dálkového studia pro školní rok 2023/2024.  

OBORY:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - volná místa 7 (pro velký zájem otevíráme 2. třídu)

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA - volná místa 1

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - volná místa 3

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - volná místa 5

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (pro šk. rok 2023/2024 je možné pouze přijetí do vyššího ročníku

MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 3. kolo do 12. 6. 2023 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B - kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu.Upřednostňujeme osobní podání přihlášky, které nám umožní kontrolu podkladů a podání informací uchazeči.

Pondělí: 11:00 - 18:00

Čtvrtek: 11:00 - 18:00 


POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.


KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

  1. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.
  2. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.
  3. Čerství vyučenci ze šk. r. 2022/2023 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.

KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

  1. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.
  2. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle pořadí podané přihlášky. Přijati budou uchazeči do celkového počtu kapacity oboru. 


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU:

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou a bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 15. 6. 2023. Nejpozději tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Možnost nahlédnutí do spisu 15. 6. 2023 mezi 10:45 - 11:00 hod.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia:

Čtvrtek 15. 6. 2023 - 11:00 - 18:00

Pondělí 19. 6. 2023 - 11:00 - 18:00

Čtvrtek 22. 6. 2023 - 11:00 - 18:00

Pondělí 26. 6. 2023 - 11:00 - 15:30

Čtvrtek 29. 6. 2023 - 11:00 - 15:30 

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou. 


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Je k dispozici v dokumentech ke stažení.


Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

Mgr. Alice Linková, ředitelka 

V Mostě, dne 4. 5. 2023PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

2. kolo: 7. 3. 2023 - 24. 4. 2023                  

29. 4. 2023 - Výsledky přijímacího řízení 2. kolo ZDE.

6. 3. 2023 - Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů dálkového studia pro školní rok 2023/2024. Přihlášky budeme přijímat od 7. 3. 2023 do 24. 4. 2023. 

Podrobné informace k podmínkám podávání přihlášek a přijetí ke studiu ve 2. kole ZDE.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

1. kolo: 9. 1. - 1. 3. 2023

18. 5. 2023 - Výsledky přijímacího řízení 1. kolo náhradní termín: přijati byli uchazeči s registračními čísly 2 a 28.

28. 4. 2023 - Výsledky přijímacího řízení 1. kolo ZDE.

4. 1. 2023 - Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení do oborů dálkového studia pro školní rok 2023/2024. Přihlášky budeme přijímat od 9. 1. 2023 do 1. 3. 2023.

Podrobné informace k podmínkám podávání přihlášek a přijetí ke studiu v 1. kole ZDE

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2023 / 2024

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2023/2024 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. r. 2022/2023

pondělní třídy do 19. 6. 2023, čtvrteční třídy do 22. 6. 2023.

... ~ ...

Rozvrhy 2022/2023

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet