Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

 

Kód a název oboru vzdělání: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program: VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 5 let, dálková 

Možnosti uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod.

Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí.       

Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ či VŠ. 

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška

Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce

Organizace výuky: výuka je pětiletá a je organizována jako samostudium žáka spojené s konzultacemi. Konzultační hodiny jsou v odpoledních hodinách od 14.00 do 18.55 hod. -  šest konzultačních hodin v pracovním dni. Konzultační den stanovuje vedení školy po přijímacím řízení, obvykle  čtvrtek.                                         

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky                                                              

 

 UČEBNÍ PLÁN

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin za 1. - 5. ročník: 1080 hod.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 celkem

 Zkr. př.

 Povinné

 

 

 

 

 

 

 a)

 základní

 

 

 

 

 

 

 CEJ

 Český jazyk 

10

10

10

10

15

55

 CIJ

 1. cizí jazyk

30

30

30

30

30

150

 ZCJ

 Základy 2. cizího jazyka

20

10

10

10

10

60

 DEJ

 Dějepis

10

10

-

-

-

20

 OBN

 Občanská nauka

-

10

10

10

10

40

 FYZ

 Fyzika

-

10

-

-

-

10

 CHE

 Chemie

-

-

10

-

-

10

 BAE

 Biologie a ekologie

20

-

-

-

-

20

 MAT

 Matematika

20

20

20

20

20

100

 LAK

 Literatura a kultura

20

20

20

20

15

95

 IKT

 Informační a komunikační technologie

10

10

10

10

10

50

 b)

 odborné

 

 PRV

 Právo

10

20

20

20

20

90

 VSP

 Veřejná správa

10

20

20

10

10

70

 CVS

 Cvičení ze správního řízení

-

-

-

10

10

20

 EKO

 Ekonomika

10

10

10

10

20

60

 VFI

 Veřejné finance

-

-

-

10

-

10

 UCT

 Účetnictví

-

-

20

20

-

40

 CUC

 Cvičení z účetnictví

-

-

-

-

10

10

 ZEM

 Zeměpis

-

-

10

10

-

20

 APS

 Aplikovaná psychologie

20

10

-

-

-

30

 SPK

 Společenská kultura

20

10

-

-

-

30

 PKA

 Písemná komunikace a administrativa

10

20

20

20

20

90

 celkem

220

220

220

220

200

1080

 Odborná praxe

4 týdny

Učební plán ke stažení.

 

Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku a činí 10.000,-Kč/rok. (1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15.2.). Možnost měsíčních plateb. Žáci dálkové formy studia, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

1. 2. 2021 - 1. 3. 2021. V 1. kole přijímacího řízení se nebudou konat jednotné přijímací zkoušky.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2021/2022 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

2. kolo přijímacího řízení 2021/2022

4. 3. 2021 - 17. 5. 2021

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době omezeného provozu školy: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Distanční výuka maturitních tříd i nižších ročníků

pokračuje do odvolání i po 21. 3. 2021.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet