image
Drobečková navigace

Úvod > Studenti > Maturity 2024 > Školní informace k maturitním zkouškám 2024

Školní informace k maturitním zkouškám 2024

2. 5. 2024 - Rozpisy ústním maturitních zkoušek

18. 5. a 19. 5. 2024 - DPO 3(PDF)

25. 5. 2024 - DPT 3(PDF) a EPD 5(PDF)

Hodně štěstí!

15. 4. 2024 - Termíny květnových maturitních zkoušek 2023/2024

čtvrtek 2. 5. 2024 od 13:30 DT z ANJ

pátek 3. 5. 2024 od 8:00 DT z ČJL

pondělí 6. 5. 2024 od 13:00 DT z NEJ a RUJ

sobota + neděle 18. 5. a 19. 5. 2024 ústní MZ DPO 3

sobota 25. 5. 2024 ústní MZ DPT 3 a EPD 5

Rozpisy ústních MZ budou zveřejněny po uzavření klasifikace za 2. pololetí 23/24 na webu školy. 

HODNĚ ŠTĚSTÍ!

8. 4. 2024

Kritéria hodnocení DT 2023/2024 ke stažení ZDE(PDF).

Maturitní zpravodaj č.64 (Cermat) - přehled nejdůležitějších informací o DT ke stažení ZDE(PDF).

13. 3. 2024 - Termíny dubnových MZ 2023/2024

 • sobota 6. 4. 2024 od 8:00 praktické MZ z odborných předmětů

DPO 3 – UCT

DPT 3 – TEM, TMŘ

EPD 5 – UCT

 • pátek 12. 4. od 14:00 písemné MZ z odborných předmětů

DPO 3 – PRV

EPD 5 – MAM

 • sobota 13. 4. 2024 od 9:00 písemné práce z ČJL a od 12:00 písemné práce z cizích jazyků

DPO 3, DPT 3 a EPD 5

 • uzavření klasifikace za 2. pololetí 2023/2024

DPO 3, DPT 3 do 22. 4. 2024

EPD 5 do 25. 4. 2024

29. 1. 2024 - Přístup do výsledkového portálu žáka (VPŽ)

Zde 

8. 1. 2024 - Termíny všech dílčích MZ jaro 2024

Zde (PDF)

12. 10. 2023 - Změny v DT z cizích jazyků (Cermat)

Změny v DT z cizích jazyků (Cermat)

10. 8. 2023 - Společná a profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Maturitní zkouška

(77 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění)

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

(78 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění)

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 1. český jazyk a literatura,
 2. cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ) nebo
 3. matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle písmen b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky (79 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění)

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce.

V souladu s § 79 odst. 3 určuje ředitelka školy v profilové části maturitní zkoušky nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek takto:

Obor 64-41-L/51 Podnikání – DPO 3

Povinné zkoušky:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
 • Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)
 • Ekonomika podniku (ústní zkouška) témata (PDF)
 • Právo (písemná zkouška)
 • Praktická zkouška z Účetnictví
 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC), Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

Obor 23-43-L/51 Provozní technika – DPT 3

Povinné zkoušky:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
 • Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)
 • Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů témata (PDF)
 • Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření
 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: Ekonomika a řízení (písemná zkouška), Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – EPD 5

Povinné zkoušky:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
 • Cizí jazyk (ANJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)
 • Ekonomika (ústní zkouška) témata (PDF)
 • Management a marketing (písemná zkouška)
 • Praktická zkouška z Účetnictví
 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: Právo (písemná zkouška), Písemná a elektronická komunikace (písemná zkouška na PC)
 • Pozn.: Písemné práce, písemné a praktické zkoušky budou rukopisné, s výjimkou případné nepovinné zkoušky z Podnikatelské administrativy či Písemné a elektronické komunikace, které se budou konat na PC.

Další informace:

10. 8. 2023 - Přehled základních termínů MZ 2023/2024 - jarní zkušební období:

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2023. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2024.

Společná (státní) část:

 • Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 2. 5. – 7. 5. 2024.
 • Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2024.
 • Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: březen 2024.
 • Výsledky DT předá Cermat škole 16. 5. 2024.

Profilová (školní) část:

 • Písemné práce z ČJL a cizích jazyků (DPO 3, DPT 3, EPD 5): duben 2024.
 • Praktické zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, DPT 3, EPD 5): duben 2024.
 • Písemné zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, EPD 5): duben 2024.
 • Ústní zkoušky z ČJL, cizích jazyků a odborných předmětů (DPO 3, DPT 3, EPD 5): 16. 5. – 10. 6. 2024.
 • Konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek a písemných prací z ČJL a cizích jazyků profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2024.

Legislativa:

Katalogy požadavků pro předměty společné části maturitní zkoušky:

Doporučujeme sledovat stránky Cermatu.