image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Obory vyučované školou > Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program: Ekonomika a podnikání (zaměření - Personální management)

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 5 let, dálková

Možnosti uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako:

ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, personální referent, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti podniku.

Absolvent je připravován tak, aby byl schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem jedná profesionálně a je schopen používat dvou cizích jazyků. Absolvent je připravován rozvíjet i vlastní podnikatelské aktivity.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ či VŠ.

Způsob ukončení vzdělávánímaturitní zkouška

Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce

Organizace výuky: výuka je pětiletá a je organizována jako samostudium žáka spojené s konzultacemi. Konzultační hodiny jsou v odpoledních hodinách od 14.00 do 18.55 hod. -  šest konzultačních hodin v pracovním dni. Konzultační den stanovuje vedení školy po přijímacím řízení, obvykle  čtvrtek.

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky

Učební plán ke stažení (PDF) (platný od 1. 9. 2022)

Učební plán ke stažení (PDF) (dobíhající)

Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok.