image
Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Obory vyučované školou > Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

Kód a název oboru vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Školní vzdělávací program: Veřejnosprávní činnost

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 5 let, dálková

Možnosti uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Absolvent oboru se uplatní zejména v těchto typových pozicích:

  • referent veřejné správy, státní správy, samosprávy v obcích, městech, krajích,
  • zaměstnanec soudu, notářství, advokátní kanceláře či exekutorských úřadů,
  • pracovník v nadacích nejrůznějšího zaměření,
  • pracovník vzdělávacích či jiných všeobecně prospěšných zařízeních,
  • pracovník právních, personálních či ekonomických oddělení firem nebo jiných subjektů podnikatelské sféry.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ či VŠ.

Způsob ukončení vzdělávánímaturitní zkouška

Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce

Organizace výukyvýuka je pětiletá a je organizována jako samostudium žáka spojené s konzultacemi. Konzultační hodiny jsou v odpoledních hodinách, pět - šest konzultačních hodin v pracovním dni. Konzultační den stanovuje vedení školy po přijímacím řízení, obvykle  čtvrtek.                                      

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky

Učební plán ke stažení (PDF)

Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok.