image
Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Předběžné informace k 2. a 3. kolu přijímacího řízení pro 2024/2025

Předběžné informace k 2. a 3. kolu přijímacího řízení pro 2024/2025

2. KOLO přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, v 1. kole konali jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) a kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí do 21. 5. 2024. Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola.

Termín zahájení 2. kola

  • 20. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude v Dipsy i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání
  • 20. května 2024 – ředitelka SOŠ LIVA zveřejní na webu školy kritéria a termíny 2. kola a počet volných míst v jednotlivých oborech

Termín podání přihlášek do 2. kola

  • Od 20. května do 24. května 2024 - podání přihlášek buď s elektronickou identitou v Dipsy, nebo výpisem z Dipsy či na listinném tiskopisu. Uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nemůže ve 2. kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Výsledky 2. kola

  • 21. června 2024 - ředitelka školy zveřejní výsledky na webu školy. Ředitelka školy zapisuje do Dipsy přijaté uchazeče, tzn. nelze přijmout uchazeče, který se v předchozím kole nevzdal přijetí.

 

3. A DALŠÍ KOLO přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani ve 2. kole, nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili.

Termín zahájení 3. kola

  • 28. června 2024 - ředitelka SOŠ LIVA zveřejní na webu školy kritéria a termíny 3. kola a počet volných míst v jednotlivých oborech

Způsob podání přihlášky do 3. a dalších kol

Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem z Dipsy není možné. Přijímají se i uchazeči, kteří nekonali JPZ v 1. kole. Ředitelka školy zapisuje do Dipsy přijaté uchazeče, tzn. nelze přijmout uchazeče, který se v předchozích kolech nevzdal přijetí na jinou školu.