image
Drobečková navigace

Úvod > Studenti > Školní rok > Motivační studijní řád

Motivační studijní řád

S cílem motivovat žáky/žákyně školy k lepším studijním výsledkům a ohodnotit jimi dosažený vynikající prospěch, vydávám tento

Motivační studijní řád

 1. Žák/žákyně dálkové formy studia, který prospěl/a s vyznamenáním má právo na slevu ze školného a může uplatnit nárok na tuto slevu.
 2. V dálkové formě studia činí sleva ze školného celkem 500,-- Kč pro následující pololetí.
 3. Žák/žákyně dálkového studia uplatní slevu ze školného následujícím způsobem:
  • pokud prospěl/a s vyznamenáním v prvním pololetí školního roku, předloží v pokladně školy originál výpisu z vysvědčení a sepíše žádost o poskytnutí slevy, a to v termínu do 15. 2.,
  • pokud prospěl/a s vyznamenáním ve druhém pololetí školního roku, předloží v pokladně školy originál vysvědčení a sepíše žádost o poskytnutí slevy, a to v termínu do 15. 9.,
  • žádost podaná po termínu nebude akceptována.
 4. Na slevu ze školného není právní nárok.
 5. Tento Motivační studijní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2019.
 6. Ředitelka školy si vyhrazuje právo na úpravu výše slev ze školného, případně na zrušení tohoto Motivačního studijního řádu.
 7. Tento Motivační studijní řád byl schválen školskou radou.

V Mostě, dne 15. 8. 2019

Mgr. Alice Linková

ředitelka školy

Žádost na základě Motivačního studijního řádu (DOC) (vzor)