image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Střední odborná škola LIVA s.r.o.

2. Důvod a způsob založení

Společnost s ručením omezeným

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Střední odborná škola LIVA s.r.o.
  ul. Pionýrů 2806
  434 01 Most

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Střední odborná škola LIVA s.r.o.
  ul. Pionýrů 2806
  434 01 Most

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 11:00 - 18:00
  Čtvrtek: 11:00 - 18:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 602 476 504

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.livamost.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Střední odborná škola LIVA s.r.o.
  ul. Pionýrů 2806
  434 01 Most

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  5zv3f7s

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3770090237/0100

6. IČO

25019325

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: livamost@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 5zv3f7s

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Střední odborná škola LIVA s.r.o., ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Střední odbornou školou LIVA s.r.o. poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Výroční zprávy za jednotlivé školní roky jsou pro zájemce k dispozici v sekretariátu školy.